ОНТХГ-ын үндсэн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал: Аймгийн
Аймаг, нийслэлийн нэр: Дорноговь
Сум, дүүргийн нэр: -
Газрын тусгай хэрэгцээний дэд ангилал: улсын тусгай хамгаалалттай газар
Тусгай хамгаалалтад авсан зориулалт: Ой, амьтан, ургамал, усны нөөц газар
ОНТХГ-ын нэр: Түймэртийн тал
Газрын нэр: Дорноговь аймгийн Улаанбадрах сумын нутаг
Талбайн хэмжээ, га /ИТХ-ын тогтоолоор/:
Талбайн хэмжээ, га /тодотгосон солбицлоор/: 32632.3100
Тусгай хамгаалалтад авсан зорилго: Байгалийн нөөцөд авсан газар
Тусгай хамгаалалтад авсан огноо: 2019-04-08
Тусгай хамгаалалтад байлгах жил: 29
Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо: 2048-04-08
Тусгай хамгаалалтад авсан ИТХ-ын тогтоолын дугаар:
Тусгай хамгаалалтад авсан ИТХ-ын тогтоолын файл: -
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн эсэх: тийм
Ашигт малтмалын газарт бүртгэсэн огноо: 2019-06-03
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн тухай мэдээлэл: SRA-02918
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн мэдээний төлөв байдал:
Газарзүйн мэдээ: | Координатаар харах | Google KML-аар харах |
Mэдээ оруулсан хэрэглэгчийн нэр: БОМТ - Гандолжин
PDF файл Буцах
ОНТХГ-ын булангийн цэгийн солбицол дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Булангийн цэгийн дугаар Булангийн цэг, WGS 84 проекцоор Булангийн цэгийн өргөрөг, WGS84 проекцоор Булангийн цэгийн уртраг, WGS84 проекцоор
өргөрөг уртраг градус минут секунд градус минут секунд
1 43.69711111 110.14311111 43 41 49.6 110 8 35.2
2 43.70248056 110.18469444 43 42 8.93 110 11 4.9
3 43.7738 110.25293333 43 46 25.68 110 15 10.56
4 43.82645 110.14519722 43 49 35.22 110 8 42.71
5 43.82937778 110.0939 43 49 45.76 110 5 38.04
6 43.86097222 110.07433889 43 51 39.5 110 4 27.62
7 43.87726389 109.98907778 43 52 38.15 109 59 20.68
8 43.83405 109.99177778 43 50 2.58 109 59 30.4
9 43.79959444 109.91279722 43 47 58.54 109 54 46.07
10 43.76945556 109.930175 43 46 10.04 109 55 48.63
11 43.73678056 109.90105556 43 44 12.41 109 54 3.8
12 43.70276667 109.97339167 43 42 9.96 109 58 24.21
13 43.73752778 110.00355278 43 44 15.1 110 0 12.79
14 43.73440556 110.06221667 43 44 3.86 110 3 43.98
15 43.69627222 110.08975 43 41 46.58 110 5 23.1
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160