ОНТХГ-ын үндсэн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал: Аймгийн
Аймаг, нийслэлийн нэр: Завхан
Сум, дүүргийн нэр: -
Газрын тусгай хэрэгцээний дэд ангилал: улсын тусгай хамгаалалттай газар
Тусгай хамгаалалтад авсан зориулалт: Ой, амьтан, ургамал, усны нөөц газар
ОНТХГ-ын нэр: Холбоо нуур
Газрын нэр: Завхан аймгийн Нөмрөг сумын нутаг
Талбайн хэмжээ, га /ИТХ-ын тогтоолоор/:
Талбайн хэмжээ, га /тодотгосон солбицлоор/: 146411.5800
Тусгай хамгаалалтад авсан зорилго: Байгалийн нөөцөд авсан газар
Тусгай хамгаалалтад авсан огноо: 2019-10-18
Тусгай хамгаалалтад байлгах жил: 20
Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо: 2039-10-18
Тусгай хамгаалалтад авсан ИТХ-ын тогтоолын дугаар:
Тусгай хамгаалалтад авсан ИТХ-ын тогтоолын файл: -
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн эсэх: тийм
Ашигт малтмалын газарт бүртгэсэн огноо: 2019-11-01
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн тухай мэдээлэл: SRA-02990
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн мэдээний төлөв байдал:
Газарзүйн мэдээ: | Координатаар харах | Google KML-аар харах |
Mэдээ оруулсан хэрэглэгчийн нэр: БОМТ - Гандолжин
PDF файл Буцах
ОНТХГ-ын булангийн цэгийн солбицол дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Булангийн цэгийн дугаар Булангийн цэг, WGS 84 проекцоор Булангийн цэгийн өргөрөг, WGS84 проекцоор Булангийн цэгийн уртраг, WGS84 проекцоор
өргөрөг уртраг градус минут секунд градус минут секунд
1 49.19715556 97.19800833 49 11 49.76 97 11 52.83
2 49.17930556 97.19820278 49 10 45.5 97 11 53.53
3 49.13490556 97.18416944 49 8 5.66 97 11 3.01
4 49.10308611 97.18533056 49 6 11.11 97 11 7.19
5 49.08976111 97.17992778 49 5 23.14 97 10 47.74
6 49.06949167 97.17351667 49 4 10.17 97 10 24.66
7 49.04966389 97.14074444 49 2 58.79 97 8 26.68
8 49.02985 97.10937222 49 1 47.46 97 6 33.74
9 49.01852778 97.06325556 49 1 6.7 97 3 47.72
10 48.99887222 97.00283611 48 59 55.94 97 0 10.21
11 48.99501111 96.87482222 48 59 42.04 96 52 29.36
12 48.97168056 96.85640556 48 58 18.05 96 51 23.06
13 48.93152778 96.80725556 48 55 53.5 96 48 26.12
14 48.91018611 96.75705556 48 54 36.67 96 45 25.4
15 48.87417222 96.62637222 48 52 27.02 96 37 34.94
16 48.87203333 96.50385556 48 52 19.32 96 30 13.88
17 48.835175 96.50446111 48 50 6.63 96 30 16.06
18 48.83600833 96.93381389 48 50 9.63 96 56 1.73
19 48.89167222 96.931825 48 53 30.02 96 55 54.57
20 48.88994722 97.00003056 48 53 23.81 97 0 0.11
21 48.86029722 97.00312222 48 51 37.07 97 0 11.24
22 48.83284444 97.00284444 48 49 58.24 97 0 10.24
23 48.72138889 97.00293056 48 43 17 97 0 10.55
24 48.8377 97.20708611 48 50 15.72 97 12 25.51
25 48.83594722 97.50101667 48 50 9.41 97 30 3.66
26 48.87694444 97.52278611 48 52 37 97 31 22.03
27 48.92694444 97.55564444 48 55 37 97 33 20.32
28 48.96027778 97.57537222 48 57 37 97 34 31.34
29 48.97694444 97.5671 48 58 37 97 34 1.56
30 48.98395278 97.54043611 48 59 2.23 97 32 25.57
31 49.02110278 97.41746944 49 1 15.97 97 25 2.89
32 49.07684722 97.32791111 49 4 36.65 97 19 40.48
33 49.12616111 97.33582778 49 7 34.18 97 20 8.98
34 49.20809444 97.30643611 49 12 29.14 97 18 23.17
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160