ОНТХГ-ын үндсэн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал: Аймгийн
Аймаг, нийслэлийн нэр: Завхан
Сум, дүүргийн нэр: -
Газрын тусгай хэрэгцээний дэд ангилал: улсын тусгай хамгаалалттай газар
Тусгай хамгаалалтад авсан зориулалт: Бусад
ОНТХГ-ын нэр: Хужирт -Идэрийн голын сав газар
Газрын нэр: Завхан аймгийн Тосонцэнгэл, Их-Уул сумдын нутаг
Талбайн хэмжээ, га /ИТХ-ын тогтоолоор/: 154999.4100
Талбайн хэмжээ, га /тодотгосон солбицлоор/:
Тусгай хамгаалалтад авсан зорилго:
Тусгай хамгаалалтад авсан огноо: 2020-10-27
Тусгай хамгаалалтад байлгах жил: 10
Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо: 2030-10-27
Тусгай хамгаалалтад авсан ИТХ-ын тогтоолын дугаар:
Тусгай хамгаалалтад авсан ИТХ-ын тогтоолын файл: -
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн эсэх: тийм
Ашигт малтмалын газарт бүртгэсэн огноо: 2020-11-10
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн тухай мэдээлэл: SRA-03076
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн мэдээний төлөв байдал:
Газарзүйн мэдээ: | Координатаар харах | Google KML-аар харах |
Mэдээ оруулсан хэрэглэгчийн нэр: БОМТ - Гандолжин
PDF файл Буцах
ОНТХГ-ын булангийн цэгийн солбицол дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Булангийн цэгийн дугаар Булангийн цэг, WGS 84 проекцоор Булангийн цэгийн өргөрөг, WGS84 проекцоор Булангийн цэгийн уртраг, WGS84 проекцоор
өргөрөг уртраг градус минут секунд градус минут секунд
1 48.92858333 99.12086111 48 55 42.9 99 7 15.1
2 48.88393333 99.17736389 48 53 2.16 99 10 38.51
3 48.83178333 99.18851111 48 49 54.42 99 11 18.64
4 48.75036667 99.13310278 48 45 1.32 99 7 59.17
5 48.69734722 99.08855556 48 41 50.45 99 5 18.8
6 48.66718889 99.08190556 48 40 1.88 99 4 54.86
7 48.65205278 99.08123333 48 39 7.39 99 4 52.44
8 48.65137778 99.08113056 48 39 4.96 99 4 52.07
9 48.65010278 99.08091389 48 39 0.37 99 4 51.29
10 48.64833056 99.08091111 48 38 53.99 99 4 51.28
11 48.64733611 99.08091111 48 38 50.41 99 4 51.28
12 48.64655833 99.08090833 48 38 47.61 99 4 51.27
13 48.64591944 99.08096111 48 38 45.31 99 4 51.46
14 48.67596111 98.96590556 48 40 33.46 98 57 57.26
15 48.69403333 98.90221111 48 41 38.52 98 54 7.96
16 48.73990278 98.81128889 48 44 23.65 98 48 40.64
17 48.73474722 98.63343333 48 44 5.09 98 38 0.36
18 48.73435556 98.62026389 48 44 3.68 98 37 12.95
19 48.742775 98.59282778 48 44 33.99 98 35 34.18
20 48.74294722 98.41651111 48 44 34.61 98 24 59.44
21 48.76563056 98.30217778 48 45 56.27 98 18 7.84
22 48.780325 98.2602 48 46 49.17 98 15 36.72
23 48.79909167 98.25118333 48 47 56.73 98 15 4.26
24 48.86026389 98.246175 48 51 36.95 98 14 46.23
25 48.87658611 98.23204722 48 52 35.71 98 13 55.37
26 48.91956111 98.173625 48 55 10.42 98 10 25.05
27 48.918175 98.20015833 48 55 5.43 98 12 0.57
28 48.90621111 98.42418889 48 54 22.36 98 25 27.08
29 48.91068611 98.63959167 48 54 38.47 98 38 22.53
30 48.91213889 98.71399167 48 54 43.7 98 42 50.37
31 48.962875 98.94242222 48 57 46.35 98 56 32.72
32 49.00538333 99.09260833 49 0 19.38 99 5 33.39
33 49.01253611 99.11610556 49 0 45.13 99 6 57.98
34 49.00713889 99.11691667 49 0 25.7 99 7 0.9
35 48.92858333 99.12086111 48 55 42.9 99 7 15.1
36 48.906225 98.92680833 48 54 22.41 98 55 36.51
37 48.90351944 98.91823333 48 54 12.67 98 55 5.64
38 48.89117778 98.92787222 48 53 28.24 98 55 40.34
39 48.89268333 98.93406667 48 53 33.66 98 56 2.64
40 48.89788611 98.93127778 48 53 52.39 98 55 52.6
41 48.90193333 98.92910833 48 54 6.96 98 55 44.79
42 48.906225 98.92680833 48 54 22.41 98 55 36.51
43 48.87918333 98.93737222 48 52 45.06 98 56 14.54
44 48.86785278 98.94738333 48 52 4.27 98 56 50.58
45 48.86993889 98.95152778 48 52 11.78 98 57 5.5
46 48.89015833 98.93596944 48 53 24.57 98 56 9.49
47 48.88833889 98.92927778 48 53 18.02 98 55 45.4
48 48.88153611 98.93529167 48 52 53.53 98 56 7.05
49 48.87918333 98.93737222 48 52 45.06 98 56 14.54
50 48.87525833 98.978525 48 52 30.93 98 58 42.69
51 48.8672 98.97129722 48 52 1.92 98 58 16.67
52 48.85830833 98.97369722 48 51 29.91 98 58 25.31
53 48.86487778 98.983175 48 51 53.56 98 58 59.43
54 48.86865556 98.98148333 48 52 7.16 98 58 53.34
55 48.87525833 98.978525 48 52 30.93 98 58 42.69
56 48.75894444 98.68959167 48 45 32.2 98 41 22.53
57 48.74908056 98.69745 48 44 56.69 98 41 50.82
58 48.75056111 98.70491667 48 45 2.02 98 42 17.7
59 48.75473611 98.70424167 48 45 17.05 98 42 15.27
60 48.755025 98.70419722 48 45 18.09 98 42 15.11
61 48.75564167 98.70409722 48 45 20.31 98 42 14.75
62 48.76091667 98.70324444 48 45 39.3 98 42 11.68
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160