ОНТХГ-ын үндсэн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал: Аймгийн
Аймаг, нийслэлийн нэр: Дорноговь
Сум, дүүргийн нэр: -
Газрын тусгай хэрэгцээний дэд ангилал: улсын тусгай хамгаалалттай газар
Тусгай хамгаалалтад авсан зориулалт: Ой, амьтан, ургамал, усны нөөц газар
ОНТХГ-ын нэр: Зангуут
Газрын нэр: Дорноговь аймгийн Сайхандулаан сумын нутаг
Талбайн хэмжээ, га /ИТХ-ын тогтоолоор/:
Талбайн хэмжээ, га /тодотгосон солбицлоор/: 143789.0100
Тусгай хамгаалалтад авсан зорилго: Байгалийн нөөцөд авсан газар
Тусгай хамгаалалтад авсан огноо: 2020-06-19
Тусгай хамгаалалтад байлгах жил: 30
Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо: 2050-06-19
Тусгай хамгаалалтад авсан ИТХ-ын тогтоолын дугаар:
Тусгай хамгаалалтад авсан ИТХ-ын тогтоолын файл: -
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн эсэх: тийм
Ашигт малтмалын газарт бүртгэсэн огноо: 2020-09-08
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн тухай мэдээлэл: SRA-03066
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн мэдээний төлөв байдал:
Газарзүйн мэдээ: | Координатаар харах | Google KML-аар харах |
Mэдээ оруулсан хэрэглэгчийн нэр: БОМТ - Гандолжин
PDF файл Буцах
ОНТХГ-ын булангийн цэгийн солбицол дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Булангийн цэгийн дугаар Булангийн цэг, WGS 84 проекцоор Булангийн цэгийн өргөрөг, WGS84 проекцоор Булангийн цэгийн уртраг, WGS84 проекцоор
өргөрөг уртраг градус минут секунд градус минут секунд
1 45.28936667 109.49013333 45 17 21.72 109 29 24.48
2 45.21955833 109.47241944 45 13 10.41 109 28 20.71
3 45.10584444 109.40678889 45 6 21.04 109 24 24.44
4 45.05050833 109.34165556 45 3 1.83 109 20 29.96
5 44.91335 109.34431389 44 54 48.06 109 20 39.53
6 44.91641667 109.57140278 44 54 59.1 109 34 17.05
7 44.89555 109.75353333 44 53 43.98 109 45 12.72
8 44.89436944 109.84325 44 53 39.73 109 50 35.7
9 44.922475 109.84339444 44 55 20.91 109 50 36.22
10 44.92468333 109.89559444 44 55 28.86 109 53 44.14
11 45.02195278 109.93945833 45 1 19.03 109 56 22.05
12 45.11735556 109.85746667 45 7 2.48 109 51 26.88
13 45.27755278 109.67716389 45 16 39.19 109 40 37.79
14 45.26675556 109.62046111 45 16 0.32 109 37 13.66
15 45.28086111 109.53864444 45 16 51.1 109 32 19.12
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2015
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160