Хайлтын хэсэг
ТХГН-ийн ангилал ТХГН-ийн нэр Хамгаалалтанд авсан огноо Хамгаалалтанд авсан тогтоол, шийдвэр Засаг захиргааны хуваарь Талбайн хэмжээ, га
51 БНГ Алтан Хөхий уул 2010-01-14 2010 оны УИХ-ын 6-р тогтоол Ховд аймгийн Мянгад, Увс аймгийн Өмнөговь сумдын зааг нутагт оршино. 99611.06 Дэлгэрэнгүй
52 БНГ Арваннаймын Богд уул 2011-01-20 2011 оны УИХ-ын 4-р тогтоол Дорноговь аймгийн Мандах сумын нутагт оршино. 25670.29 Дэлгэрэнгүй
53 БНГ Батхаан уул 1957-03-13 1957 онд Ардын их хурлын Тэргүүлэгчдийн 31-р тогтоол, 1995 оны УИХ-ын 26-р тогтоол Төв аймгийн Эрдэнэсант, Өвөрхангай аймгийн Бүрд сумын хилийн заагт оршино. 20229.30 Дэлгэрэнгүй
54 БНГ Баяндун уул 2019-05-02 2019 оны УИХ-ын 41-р тогтоол Дорнод аймгийн Баяндун сумын нутаг дэвсгэрт оршино 53020.77 Дэлгэрэнгүй
55 БНГ Баянцагаан тал 2012-05-18 2012 оны УИХ-ын 57-р тогтоол Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар, Мөнххаан сумдын нутгийг дамнан оршино. 332362.25 Дэлгэрэнгүй
56 БНГ Булган хангай уул 2012-05-18 2012 оны УИХ-ын 57-р тогтоол Увс аймгийн Хяргас сумын нутагт оршино. 11407.31 Дэлгэрэнгүй
57 БНГ Бурхан буудай уул 1996-05-28 1996 оны УИХ-ын 43-р тогтоол Говь Алтай аймгийн Бигэр, Цогт, Халиун сумдын нутагт оршино. 52170.42 Дэлгэрэнгүй
58 БНГ Бүрдэнэ булаг 2011-01-20 2011 оны УИХ-ын 4-р тогтоол Дорноговь аймгийн Эрдэнэ сумын нутагт оршино. 36159.43 Дэлгэрэнгүй
59 БНГ Гүн гашууны хоолой 2019-05-02 2019 оны УИХ-ын 41-р тогтоол Дорноговь аймгийн Хөвсгөл сумын нутаг дэвсгэрт оршино 141318.71 Дэлгэрэнгүй
60 БНГ Дархан уул 2012-05-18 2012 оны УИХ-ын 57-р тогтоол Хэнтий аймгийн Дархан сумын нутагт оршино. 4853.81 Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160