ТХГН-ийн нэр: Монгол дагуур - Дархан цаазат газар
Хамгаалалтанд авсан огноо: 1992-02-01
Хамгаалалтанд авсан тогтоол, шийдвэрийн дугаар: 1992 оны Улсын бага хурлын 11-р тогтоол, 1995 оны УИХ-ын 26-р тогтоол
Газарзүйн байрлал: Улз голын дагуух зурвас газар болон улсын хилийн дагуух Хөх уулсаас Тарь нуур хүртэлх зурвас газрыг хамарна.
Засаг захиргааны хуваарь: Дорнод аймгийн Чулуунхороот сумын нутаг дахь "А" хэсэг; Чулуунхороот, Гурванзагал, Дашбалбар сумын заагт орших "Б" хэсэг гэсэн хоёр хэсгээс тогтоно.
Талбайн хэмжээ, га: 108153.59
Хамгаалалтанд авсан үндэслэл: 1992 онд Улсын бага хурлын 11 дүгээр тогтоолоор анх дархалсан. 1995 онд УИХ-ын 26 дугаар тогтоолоор дархан цаазат газрын ангиллаар баталгаажуулжээ. Дагуурын хээр тал, ус намаг, тэдгээрийн амьтан, ургамлын ертөнцийг хамгаалах зорилгоор байгуулагдсан.
Дэлхийн унаган байгаль, соёлын өв газар: Үгүй
Хүн ба Шим мандлын нөөц газар: Тийм
Рамсарын конвенцид бүртгэгдсэн газар: Тийм
Хил дамнасан ТХГН: Тийм
Байгаль, газарзүйн онцлог: Монгол Дагуурын дархан цаазат газар нь манай оронд тохиолдох хоёр зүйлийн шинэс модны хиллэх зааг бөгөөд биологи, ой судлалын чухал ач холбогдолтой. Сибирийн болон Дагуурын шинэсний эрлийз Чакановскийн шинэс энд ургана. Нүүдлийн шувуудыг хамгаалах зорилгоор 1997 онд Орос, Хятад, Монголын хамтарсан тусгай хамгаалалттай газрыг байгуулсан бөгөөд 1994 онд Рамсарын конвенцийн жагсаалтад бүртгэгдсэн байна. Дэлхийн Хүн ба шим мандлын дархан газрын сүлжээнд 2007 онд бүртгэгдсэн. Дэлхийн байгаль хамгаалах сангаас зарласан дэлхийн 200 эко бүсийн нэгэнд Дагуурын хээр ордог. Ургамлын аймгийн хувьд 52 овгийн 349 зүйлийн ургамал тэмдэглэгдсэн ба ус намгархаг газар болон хээрийн ургамлын зүйлүүд илүү тархацтай байдаг.
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160