ТХГН-ийн нэр: Говийн их - Дархан цаазат газар
Хамгаалалтанд авсан огноо: 1975-01-01
Хамгаалалтанд авсан тогтоол, шийдвэрийн дугаар: 1975 онд Ардын их хурлын Тэргүүлэгчдийн 84-р зарлиг, 1995 оны УИХ-ын 26-р тогтоол
Газарзүйн байрлал: Говийн их дархан цаазат газар нь Монгол орны баруун өмнөд хэсэг Алтайн нурууны өвөрт оршино.
Засаг захиргааны хуваарь: Говь Алтай аймгийн Алтай, Цогт, Эрдэнэ, Баянхонгор аймгийн Баян Өндөр, Шинэжинст сумын нутаг дэвсгэрийг хамарсан "А" хэсэг, Ховд аймгийн Булган, Үенч, Алтай, Говь Алтай аймгийн Тонхил, Бугат сумын нутаг дэвсгэрт орших "Б" хэсэг гэсэн хоёр хэсгээс тогтоно.
Талбайн хэмжээ, га: 6469024.67
Хамгаалалтанд авсан үндэслэл: Төв Азийн говь, цөлийн унаган төрхийг хадгалсан, дэлхийд ховордож олон улсын болон Монгол улсын улаан номонд орсон мазаалай, хавтгай, хулан, хар сүүлт, ирвэс, аргаль, янгир зэрэг ан амьтны өлгий нутаг бөгөөд Төв Азийн их цөлийн хойд хэсэг, говь цөлийн эмзэг экосистемийг хамгаалах зорилготой. Анх 1975 онд АИХ-ын Тэргүүлэгчдийн 84-р зарлигаар дархан цаазат газар болгосон бөгөөд 1995 онд УИХ-ын 26 дугаар тогтоолоор тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуульд нийцүүлэн Дархан цаазат газрын ангиллаар баталгаажуулжээ. 1991 онд Олон улсын шим мандлын дархан газрын сүлжээнд хамрагдсан байна. Говийн их дархан цаазат газар нь талбайн хэмжээгээрээ дэлхийн тусгай хамгаалалттай газруудын 15 дугаар байрт ордог байна.
Дэлхийн унаган байгаль, соёлын өв газар: Үгүй
Хүн ба Шим мандлын нөөц газар: Тийм
Рамсарын конвенцид бүртгэгдсэн газар: Үгүй
Хил дамнасан ТХГН: Үгүй
Байгаль, газарзүйн онцлог: Төв Азийн говь, цөлийн унаган төрхийг хадгалсан, дэлхийд ховордож олон улсын болон Монгол улсын улаан номонд орсон мазаалай, хавтгай, хулан, хар сүүлт, ирвэс, аргаль, янгир зэрэг ан амьтны өлгий нутаг бөгөөд Төв Азийн их цөлийн хойд хэсэг, говь цөлийн эмзэг экосистемийг хамгаалах зорилготой. Говийн их дархан цаазат газрын "А", "Б" хэсгийн дэвсгэрт ашигт малтмал, эрт галавын амьтан болон ургамлын чулуужсан үлдэц, түүхийн дурсгалт зүйлс гэх мэт байгалийн болон түүхийн холбогдолтой баялаг багагүй бий. Мөн "Б" хэсэгт Халзан уулын баруун өвөр Өвдөг гүнгэд хуучин, шинэ чулуун зэвсгийн үеийн чулуун зэвсэг, булш ихтэй. Цөлийн ургамлаас зүйл бүрийн бударгана, дэрс, шар мод, буйлс, харгана, заг голлон ургахаас гадна булаг, шанд, баянбүрдтэй газраараа тоорой, жигд, хайлаас, сухай, хармаг, гоёо, бажууна, таана, боролзой, зээргэнэ, шаваг, шарилж, ортууз зэрэг элдэв модлог, бутлаг, өвслөг ургамлаар нилээд баялаг. Шал тойром, элс манхан зэрэг огт ургамалгүй газар ч мэр сэр тохиолдоно. Амьтны аймгийн хувьд дархан газрын "А" хэсэгт 192 зүйл, "Б" хэсэгт 204 зүйл амьтан байдаг ба нийт нутаг дэвсгэрт 396 зүйлийн сээр нуруутан, 2 зүйлийн хоёр нутагтан, 2 зүйлийн хэвлээр явагч, 281 зүйлийн шувуу, 91 зүйлийн хөхтөн бүртгэгдсэн байна. Мөн 410 зүйлийн дээд ургамал тэмдэглэгдсэнээс 40 орчим нь эмийн ургамал байна.
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160