ТХГН-ийн нэр: Ноён уул - Дархан цаазат газар
Хамгаалалтанд авсан огноо: 2020-05-07
Хамгаалалтанд авсан тогтоол, шийдвэрийн дугаар: 2020 оны УИХ-ын 47 дугаар тогтоол
Газарзүйн байрлал: Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум, Төв аймгийн Борнуур, Батсүмбэр сумын зарим нутаг дэвсгэрийг хамран оршино
Засаг захиргааны хуваарь: Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум, Төв аймгийн Борнуур, Батсүмбэр сумын зарим нутаг дэвсгэрийг хамран оршино
Талбайн хэмжээ, га: 22320.00
Хамгаалалтанд авсан үндэслэл: Байгаль орчны тэнцвэрт байдал, нэн ховор болон ховор амьтан, ургамал, байгалийн унаган төрхийг хадгалах, түүх соёлын үнэт өвийг хамгаалах зорилгоор археологийн онцгой ач холбогдол бүхий газар нутаг юм.
Дэлхийн унаган байгаль, соёлын өв газар: Үгүй
Хүн ба Шим мандлын нөөц газар: Үгүй
Рамсарын конвенцид бүртгэгдсэн газар: Үгүй
Хил дамнасан ТХГН: Үгүй
Байгаль, газарзүйн онцлог:
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160