Хамгаалалтын захиргааны нэр: Дархан цаазат газруудын Дорнод хамгаалалтын захиргаа
Байгуулагдсан огноо: 1993-03-26
Байгуулсан тогтоол, шийдвэрийн дугаар: Байгаль орчны сайдын 1993 оны 28-р тушаал
Үйл ажиллагаа: Дархан цаазат газруудын Дорнод хамгаалалтын захиргаа нь Монгол Дагуурын ДЦГ 190706,5, Дорнод Монголын ДЦГ 570.3, Угтамын БНГ 48.1, Яхь нуурын БНГ 251.3, Тосон-Хулстайн БНГ 469.9 га талбай бүхий Дорнод, Хэнтий аймгуудаас улсын тусгай хамгаалалтад авсан нийт 1533.0 га газар нутгийг хариуцан хамгаалалтын менежментээр ханган ажиллаж байна. Судалгаа шинжилгээ, мониторинг, хамгаалалт, хяналт шалгалт, сургалт сурталчилгаа, орчны бүс нутгийн хөгжил, аялал жуулчлал, олон улсын хамтын ажиллагаа, газар ашиглалт, газарзүйн мэдээллийн систем гэсэн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Манай хамгаалалтын захиргаа нь дарга, мэргэжилтэн-5, байгаль хамгаалагч-15, нягтлан бодогч, нярав, жолооч, жижүүр, үйлчлэгч зэрэг нийт 26 хүний бүрэлдэхүүнтэй, 873.0 сая төгрөгийн үндсэн хөрөнгөтэй, жилийн төсөв нь 403,000.9 сая төгрөгтэй ажиллаж байна. Байгаль орчныг хамгаалах тухай, Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журмын хүрээн дор үйл ажиллагаагаа явуулдаг.
Байршил: Дорнод аймаг, Чойбалсан хот, Хэрлэн сум, 9-р баг
Утас: 158223373, 70583373
Факс: 70583373
И-мэйл: dornodmongol93@gmail.com, oyunaaterbish@gmail.com
Вэб хаяг: www.dornodspa@mpa.gov.mn
Газарзүйн мэдээний төрөл: Цэгэн мэдээ
Газарзүйн мэдээ татаж авах: | Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах |
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160