Хамгаалалтын захиргааны нэр: Горхи - Тэрэлж БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа
Байгуулагдсан огноо: 2013-07-22
Байгуулсан тогтоол, шийдвэрийн дугаар: БОНХ-ийн сайдын 2013 оны 07 дугаар сарын 22-ны А-213 дугаар тушаал
Үйл ажиллагаа: Горхи-Тэрэлжийн Байгалийн цогцолборт газар (ГТБЦГ)-ын үндсэн зорилго нь байгалийн өвөрмөц тогтоц экосистемийн онцлог төрх байгалийн үзэгдэл үйл явц болон нийслэл хотын ундны цэвэр усны нөөцийг хамгаалах бүх нийтийн экологийн мэдлэгийг дээшлүүлж байгалийн нөөцийг тогтвортой ашиглах аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх үйл ажиллагааг зохицуулахад оршино Монгол УИХ-ын 1993 оны 83-р тогтоол, Засгийн газрын 1994 оны 9-р тогтоолоор Горхи-Тэрэлжийн БЦГ-ыг байгуулж, улсын тусгай хамгаалалттай газрын сүлжээнд авчээ. Улаанбаатар хотоос зүүн тийш 60 км-т Хан Хэнтийн дархан цаазат газартай хил залгаа 293.1 мянган га талбайтай. Уг байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалт, тогтвортой ашиглалтыг зохицуулах үүргийг Хан Хэнтийн дархан цаазтай газрын хамгаалалтын захиргаанд хариуцуулсан. 1994 онд “Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай” Монгол улсын хууль батлагдсантай уялдуулан Засгийн газрын 1995 оны 169-р тогтоолоор хамгаалалтын нийтлэг горим, хилийн заагийг шинэчлэн мөрдүүлсэн. 2013 оноос БОНХ-ийн сайдын 2013 оны 07 дугаар сарын 22 -ны өдрийн А-213 дугаар тушаалаар бие даасан хамгаалалтын захиргааг байгуулж нийт 16 орон тоотой үйл ажиллагаа явуулж байна.
Байршил: Цэнгэг усны нөөц,байгаль хамгаалах төв 203 тоот 17023 Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг Зайсангийн гудамж-9,
Утас: 98183086
Факс: 98183085
И-мэйл: info@gorkhi-terelj.mn
Вэб хаяг:
Газарзүйн мэдээний төрөл: Цэгэн мэдээ
Газарзүйн мэдээ татаж авах: | Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах |
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160