Хамгаалалтын захиргааны нэр: Говийн Бага ДЦГ-ийн хамгаалалтын захиргаа
Байгуулагдсан огноо: 2006-07-24
Байгуулсан тогтоол, шийдвэрийн дугаар: Байгаль орчны сайдын 2006 оны 07 дугаар сарын 24-ний 238-р тушаал
Үйл ажиллагаа: Монголын зүүн өмнөд говийн үндсэн хэв шинжийг төлөөлсөн, байгалийн унаган төрхөө харьцангуй сайн хадгалсан, дэлхийд ховордсон амьтад болох хулан, хар сүүлт, аргаль, янгирийн гол байршил нутаг бөгөөд Монголын жинхэнэ говийн байгалийн иж бүрдэл, ландшафтын өвөрмөц төрхийг хамгаалах зорилгоор Өмнөд говийн улсын тусгай хамгаалалттай газруудын хамгаалалтын захиргаанаас тусгаарлан бие даалган Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын төвд Говийн бага дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргааг байгуулсан Бага дархан цаазат газар нь. Өмнөговь аймгийн Номгон, Баян-Овоо, Ханбогд, Дорноговь аймгийн Хатанбулаг, сумын нутаг дахь улсын хилийн дагуу 1830429,42 га газар нутгийн хамарсан “А”, “Б” хоёр хэсгээс тогтоно.
Байршил: Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум
Утас: 88030903, 99230323
Факс:
И-мэйл: gbdtsgazar@yahoo.com
Вэб хаяг:
Газарзүйн мэдээний төрөл: Цэгэн мэдээ
Газарзүйн мэдээ татаж авах: | Координатаар харах | Google KML-аар харах | SHP файлаар харах |
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160