Хайлтын хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр ОНТХГ-ын нэр Тусгай хамгаалалтанд авсан огноо Тусгай хамгаалалтанд байлгах жил Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо Газрын нэр
1 Сумын Баянхонгор Богд 1000 цэргийн булш 2009-11-10 Баянхонгор аймгийн Богд сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
2 Сумын Хэнтий Бор Өндөр 16 дугаар хүдрийн биет 2000-01-01 Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
3 Сумын Дархан Уул Шарын гол 1-р талбай 2017-05-25 5 2022-05-25 Дархан-Уул аймаг Шарын гол сум Дэлгэрэнгүй
4 Сумын Архангай Цэнхэр 1-р цэг 2014-04-29 20 2034-04-29 Архангай аймгийн Цэнхэр сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
5 Сумын Говь Алтай Дэлгэр 2039 тоот өндөрлөг 2014-01-20 10 2024-01-20 Говь-Алтай аймгийн Дэлгэр сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
6 Сумын Дархан Уул Шарын гол 2-р талбай 2017-05-25 5 2022-05-25 Дархан-Уул аймаг Шарын гол сум Дэлгэрэнгүй
7 Сумын Архангай Цэнхэр 2-р цэг 2014-04-29 20 2034-04-29 Цэнхэр сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
8 Сумын Дархан Уул Шарын гол 3-р талбай 2017-05-25 5 2022-05-25 Дархан-Уул аймаг Шарын гол сум Дэлгэрэнгүй
9 Сумын Архангай Цэнхэр 3-р цэг 2014-04-29 20 2034-04-29 Архангай аймгийн Цэнхэр сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
10 Сумын Архангай Цэнхэр 4-р цэг 2014-04-29 20 2034-04-29 Архангай аймгийн Цэнхэр сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160