ОНТХГ-ын үндсэн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал: Сумын
Аймаг, нийслэлийн нэр: Архангай
Сум, дүүргийн нэр: Цэнхэр
Газрын тусгай хэрэгцээний дэд ангилал: улсын тусгай хамгаалалттай газар
Тусгай хамгаалалтанд авсан зориулалт: Бусад
ОНТХГ-ын нэр: Өлзийт тээл
Газрын нэр: Архангай аймгийн Цэнхэр сумын нутаг
Талбайн хэмжээ, га /ИТХ-ын тогтоолоор/:
Талбайн хэмжээ, га /тодотгосон солбицлоор/:
Тусгай хамгаалалтанд авсан зорилго:
Тусгай хамгаалалтанд авсан огноо: 2000-06-09
Тусгай хамгаалалтанд байлгах жил:
Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо:
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын дугаар:
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын файл: -
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн мэдээ: | Координатаар харах | Google KML-аар харах |
PDF файл Буцах
ОНТХГ-ын булангийн цэгийн солбицол дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Булангийн цэгийн дугаар Булангийн цэг, WGS 84 проекцоор Булангийн цэгийн өргөрөг, WGS84 проекцоор Булангийн цэгийн уртраг, WGS84 проекцоор
өргөрөг уртраг градус минут секунд градус минут секунд
1 46.933792 101.708508 46 56 1.651 101 42 30.629
2 46.889347 101.708508 46 53 21.649 101 42 30.629
3 46.889347 101.697397 46 53 21.649 101 41 50.629
4 46.894903 101.689064 46 53 41.651 101 41 20.63
5 46.911569 101.689064 46 54 41.648 101 41 20.63
6 46.911569 101.664064 46 54 41.648 101 39 50.63
7 46.915736 101.658508 46 54 56.65 101 39 30.629
8 46.942128 101.658508 46 56 31.661 101 39 30.629
9 46.942128 101.616842 46 56 31.661 101 37 0.631
10 46.957406 101.616842 46 57 26.662 101 37 0.631
11 46.957406 101.602953 46 57 26.662 101 36 10.631
12 46.978239 101.602953 46 58 41.66 101 36 10.631
13 46.978239 101.630731 46 58 41.66 101 37 50.632
14 46.958794 101.630731 46 57 31.658 101 37 50.632
15 46.958794 101.666842 46 57 31.658 101 40 0.631
16 46.944906 101.666842 46 56 41.662 101 40 0.631
17 46.944903 101.683508 46 56 41.651 101 41 0.629
18 46.933792 101.683508 46 56 1.651 101 41 0.629
19 46.933792 101.708508 46 56 1.651 101 42 30.629
ОНТХГ-ын байршил давхцсан зөрчлийн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Давхцуулж харьцуулсан мэдээний нэр: Ашиглалтын лицензийн талбай
Зөрчлийг илрүүлсэн огноо: 2016-09-20
Зөрчлийг илрүүлсэн хүний нэр, албан тушаал, байгууллага:
Зөрчлийн тухай мэдээлэл:
Зөрчлийг арилгах талаар авсан арга хэмжээ:
Зөрчлийг хэрхэн арилгах тухай зөвлөмж:
Зөрчлийг арилгах тухай хавсаргах файл:
Зөрчлийг арилгасан эсэх: үгүй
Зөрчлийг арилгасан огноо:
Зөрчлийг арилгасан хүний нэр, албан тушаал, байгууллага:
Зөрчлийг хэрхэн арилгасан тухай мэдээлэл:
Зөрчлийг арилгасан тухай хавсаргах файл:
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160