Хайлтын хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр ОНТХГ-ын нэр Тусгай хамгаалалтанд авсан огноо Тусгай хамгаалалтанд байлгах жил Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо Газрын нэр
81 Сумын Дорноговь Хатанбулаг Сүж хайрхан 2 2020-03-20 20 2040-03-20 Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
82 Сумын Төв Баянцогт Эрдэнэтогтох уул 2020-03-05 Төв аймгийн Баяннцогт сум Дэлгэрэнгүй
83 Сумын Говь Алтай Эрдэнэ Цагаан дэрс 2020-01-25 20 2040-01-25 Говьалтай аймаг Эрдэнэ сум Дэлгэрэнгүй
84 Сумын Говь Алтай Эрдэнэ Долооны хоолой 2020-01-25 20 2040-01-25 Говьалтай аймаг Эрдэнэ сум Дэлгэрэнгүй
85 Сумын Говь Алтай Эрдэнэ Ширт булаг жоншт 2020-01-25 20 2040-01-25 Говьалтай аймаг Эрдэнэ сум Дэлгэрэнгүй
86 Сумын Говь Алтай Эрдэнэ Цагаан уул хайрхан 2020-01-25 20 2040-01-25 Говьалтай аймаг Эрдэнэ сум Дэлгэрэнгүй
87 Сумын Говь Алтай Эрдэнэ Хараат хайрхан 2020-01-25 20 2040-01-25 Говьалтай аймаг Эрдэнэ сум Дэлгэрэнгүй
88 Сумын Говь Алтай Эрдэнэ Зармангийн хоолой 2020-01-25 20 2040-01-25 Говьалтай аймаг Эрдэнэ сум Дэлгэрэнгүй
89 Сумын Говь Алтай Цогт Баянтооройн бүрд 2020-01-24 20 2040-01-24 Говь-Алтай аймгийн Цогт сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
90 Сумын Говь Алтай Цогт Гичгэний нуруу 2020-01-24 10 2030-01-24 Говь-Алтай аймгийн Цогт сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160