Хайлтын хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр ОНТХГ-ын нэр Тусгай хамгаалалтанд авсан огноо Тусгай хамгаалалтанд байлгах жил Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо Газрын нэр
71 Сумын Завхан Шилүүстэй Эрдэнэ бадрах 2010-08-09 Завхан аймгийн Шилүүстэй сум Дэлгэрэнгүй
72 Аймгийн Хэнтий - Эргэнэг уул 2016-05-09 15 2031-05-09 Хэнтий аймгийн Дархан сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
73 Сумын Дундговь Эрдэнэдалай Эргэнэгийн говь 2015-08-05 60 2075-08-05 Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
74 Сумын Дорноговь Хатанбулаг Эргэл-Халивийн өргөтгөл 2017-09-12 5 2022-09-12 Дорноговь аймаг Хатанбулаг сум Дэлгэрэнгүй
75 Сумын Өмнөговь Цогтцэций Эргийн усны худаг 2015-05-26 5 2020-05-26 Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
76 Сумын Дундговь Сайхан Овоо Энэдэг Улаан 2011-05-30 15 2026-05-30 Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
77 Сумын Дундговь Эрдэнэдалай Энгэр худаг 2015-12-18 60 2075-12-18 Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
78 Сумын Сүхбаатар Мөнххаан Энгэрийн худаг 2021-06-17 20 2041-06-17 Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
79 Сумын Сүхбаатар Дарьганга Эмээлт цагаан толгой 2020-03-26 10 2030-03-26 Сүхбаатар аймаг Дарьганга сум Дэлгэрэнгүй
80 Сумын Сүхбаатар Түвшинширээ Эмээлтийн ухаа 2013-01-25 10 2023-01-25 Сүхбаатар аймгийн Түвшинширээ сум Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160