Хайлтын хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр ОНТХГ-ын нэр Тусгай хамгаалалтанд авсан огноо Тусгай хамгаалалтанд байлгах жил Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо Газрын нэр
51 Аймгийн Төв - Эрдэнэ хангай уул 2015-03-27 20 2035-03-27 Төв аймгийн Бүрэн сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
52 Сумын Дорноговь Хатанбулаг Эрдэнэ хайрхан 2014-04-25 5 2019-04-25 Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
53 Аймгийн Хэнтий - Эрдэнэ уулын дурсгал 2016-05-09 15 2031-05-09 Хэнтий аймгийн Батноров сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
54 Сумын Хэнтий Мөрөн Эрдэнэ уул, Овоот жаран ангал 2009-05-13 Хэнтий аймгийн Мөрөн сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
55 Аймгийн Төв - Эрдэнэ уул 2015-03-27 20 2035-03-27 Төв аймгийн Баян-Өнжүүл сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
56 Сумын Говь Алтай Чандмань Эрдэнэ уул 2014-04-15 15 2029-04-15 Говь-Алтай аймгийн Чандмань сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
57 Сумын Завхан Тэлмэн Эрдэнэ уул 2012-12-20 Завхан аймгийн Тэлмэн сум Дэлгэрэнгүй
58 Сумын Булган Бүрэгхангай Эрдэнэ уул 2007-04-30 Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
59 Сумын Баянхонгор Галуут Эрдэнэ тээлийн хүрээний туурь 2007-08-10 30 2037-08-10 Баянхонгор аймгийн Галуут сумын Хайрхан 1-р баг Дэлгэрэнгүй
60 Сумын Сүхбаатар Сүхбаатар Эрдэнэ толгой 2009-06-29 Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160