ОНТХГ-ын үндсэн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал: Сумын
Аймаг, нийслэлийн нэр: Сэлэнгэ
Сум, дүүргийн нэр: Ерөө
Газрын тусгай хэрэгцээний дэд ангилал: улсын тусгай хамгаалалттай газар
Тусгай хамгаалалтанд авсан зориулалт: Бусад
ОНТХГ-ын нэр: Нэр тодорхойгүй 3
Газрын нэр: Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын нутаг
Талбайн хэмжээ, га /ИТХ-ын тогтоолоор/:
Талбайн хэмжээ, га /тодотгосон солбицлоор/:
Тусгай хамгаалалтанд авсан зорилго:
Тусгай хамгаалалтанд авсан огноо: 2000-01-01
Тусгай хамгаалалтанд байлгах жил:
Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо:
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын дугаар:
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын файл: -
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн мэдээ: | Координатаар харах | Google KML-аар харах |
PDF файл Буцах
ОНТХГ-ын булангийн цэгийн солбицол дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Булангийн цэгийн дугаар Булангийн цэг, WGS 84 проекцоор Булангийн цэгийн өргөрөг, WGS84 проекцоор Булангийн цэгийн уртраг, WGS84 проекцоор
өргөрөг уртраг градус минут секунд градус минут секунд
1 49.508881 106.855899 49 30 31.972 106 51 21.236
2 49.5844 106.856259 49 35 3.84 106 51 22.532
3 49.583876 107.000364 49 35 1.954 107 0 1.31
4 49.589423 107.000364 49 35 21.923 107 0 1.31
5 49.58943 107.033695 49 35 21.948 107 2 1.302
6 49.558873 107.033694 49 33 31.943 107 2 1.298
7 49.558873 107.000361 49 33 31.943 107 0 1.3
8 49.525539 107.00036 49 31 31.94 107 0 1.296
9 49.525549 106.896177 49 31 31.976 106 53 46.237
10 49.508882 106.896177 49 30 31.975 106 53 46.237
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160