Хайлтын хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр ОНТХГ-ын нэр Тусгай хамгаалалтанд авсан огноо Тусгай хамгаалалтанд байлгах жил Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо Газрын нэр
41 Сумын Сүхбаатар Дарьганга Эмээлт цагаан толгой 2020-03-26 10 2030-03-26 Сүхбаатар аймаг Дарьганга сум Дэлгэрэнгүй
42 Сумын Дорноговь Хатанбулаг Сүж хайрхан 2 2020-03-20 20 2040-03-20 Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
43 Сумын Дорноговь Хатанбулаг Сүж хайрхан 1 2020-03-20 20 2040-03-20 Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
44 Сумын Төв Баянцогт Эрдэнэтогтох уул 2020-03-05 Төв аймгийн Баяннцогт сум Дэлгэрэнгүй
45 Сумын Говь Алтай Эрдэнэ Цагаан дэрс 2020-01-25 20 2040-01-25 Говьалтай аймаг Эрдэнэ сум Дэлгэрэнгүй
46 Сумын Говь Алтай Эрдэнэ Долооны хоолой 2020-01-25 20 2040-01-25 Говьалтай аймаг Эрдэнэ сум Дэлгэрэнгүй
47 Сумын Говь Алтай Эрдэнэ Хараат хайрхан 2020-01-25 20 2040-01-25 Говьалтай аймаг Эрдэнэ сум Дэлгэрэнгүй
48 Сумын Говь Алтай Эрдэнэ Ширт булаг жоншт 2020-01-25 20 2040-01-25 Говьалтай аймаг Эрдэнэ сум Дэлгэрэнгүй
49 Сумын Говь Алтай Эрдэнэ Цагаан уул хайрхан 2020-01-25 20 2040-01-25 Говьалтай аймаг Эрдэнэ сум Дэлгэрэнгүй
50 Сумын Говь Алтай Эрдэнэ Зармангийн хоолой 2020-01-25 20 2040-01-25 Говьалтай аймаг Эрдэнэ сум Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160