Хайлтын хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр ОНТХГ-ын нэр Тусгай хамгаалалтанд авсан огноо Тусгай хамгаалалтанд байлгах жил Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо Газрын нэр
31 Аймгийн Төв - Юдэгийн дэнж 2015-03-27 25 2040-03-27 Төв аймгийн Мөнгөнморьт сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
32 Аймгийн Төв - Ээж хайрхан 2015-03-27 20 2035-03-27 Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
33 Сумын Баянхонгор Өлзийт Ээжийн цагаан хөшөө 2005-06-17 Өлзийт сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
34 Сумын Сүхбаатар Мөнххаан ЭЭ-36 2018-05-11 19 2037-05-11 Сүхбаатар аймаг Мөнххаан сум Дэлгэрэнгүй
35 Сумын Дундговь Эрдэнэдалай Эхэн зүлэгтий 2015-10-28 60 2075-10-28 Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
36 Сумын Завхан Сонгино Эхийн улаан 2017-10-16 10 2027-10-16 Завхан аймаг Сонгино сум Дэлгэрэнгүй
37 Аймгийн Говь Алтай - Эхийн бэл 2014-04-30 20 2034-04-30 Говь-Алтай аймгийн Цээл сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
38 Аймгийн Хэнтий - Эсрүү 2016-05-09 15 2031-05-09 Хэнтий аймгийн Жаргалтхаан сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
39 Сумын Дундговь Өндөршил Эсгэлэнгийн улаан овоо 2015-12-18 5 2020-12-18 Дундговь аймгийн Өндөршил сум Дэлгэрэнгүй
40 Сумын Өмнөговь Ханбогд Эрээтийн хийд 2001-12-24 60 2061-12-24 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160