Хайлтын хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр ОНТХГ-ын нэр Тусгай хамгаалалтанд авсан огноо Тусгай хамгаалалтанд байлгах жил Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо Газрын нэр
31 Сумын Дорноговь Айраг Ухаа өндрийн уул 2020-04-15 15 2035-04-15 Дорноговь аймаг Айраг сум Дэлгэрэнгүй
32 Сумын Дорноговь Айраг Цагаан дэлийн агуй өргөтгөл 3 2020-04-15 15 2035-04-15 Дорноговь аймаг Айраг сум Дэлгэрэнгүй
33 Сумын Дорноговь Айраг Цагаан дэлийн агуй өргөтгөл 6 2020-04-15 15 2035-04-15 Дорноговь аймаг Айраг сум Дэлгэрэнгүй
34 Сумын Дорноговь Айраг Цагаан дэлийн агуй өргөтгөл 4 2020-04-15 Дорноговь аймаг Айраг сум Дэлгэрэнгүй
35 Сумын Завхан Тосонцэнгэл Дэлгэрэх 2020-04-13 10 2030-04-13 Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум Дэлгэрэнгүй
36 Сумын Төв Өндөрширээт Баян суудал 2020-04-10 30 2050-04-10 Төв аймгийн Өндөрширээт сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
37 Сумын Төв Өндөрширээт Их,бага зөөлөн 2020-04-10 30 2050-04-10 Төв аймгийн Өндөрширээт сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
38 Сумын Төв Баяндэлгэр Дэлгэрбаян 2020-04-07 10 2030-04-07 Төв аймаг Баяндэлгэр сум Дэлгэрэнгүй
39 Сумын Төв Өндөрширээт Номгон 2020-04-01 30 2050-04-01 Төв аймгийн Өндөрширээт сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
40 Сумын Төв Өндөрширээт Мөөрсийн гол 2020-04-01 30 2050-04-01 Төв аймгийн Өндөрширээт сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160