ОНТХГ-ын үндсэн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал: Аймгийн
Аймаг, нийслэлийн нэр: Булган
Сум, дүүргийн нэр: -
Газрын тусгай хэрэгцээний дэд ангилал: улсын тусгай хамгаалалттай газар
Тусгай хамгаалалтанд авсан зориулалт: Бусад
ОНТХГ-ын нэр: Ар өвөр наймган
Газрын нэр: Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сумын нутаг
Талбайн хэмжээ, га /ИТХ-ын тогтоолоор/:
Талбайн хэмжээ, га /тодотгосон солбицлоор/:
Тусгай хамгаалалтанд авсан зорилго:
Тусгай хамгаалалтанд авсан огноо: 1998-06-02
Тусгай хамгаалалтанд байлгах жил:
Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо:
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын дугаар:
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын файл: -
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн мэдээ: | Координатаар харах | Google KML-аар харах |
PDF файл Буцах
ОНТХГ-ын булангийн цэгийн солбицол дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Булангийн цэгийн дугаар Булангийн цэг, WGS 84 проекцоор Булангийн цэгийн өргөрөг, WGS84 проекцоор Булангийн цэгийн уртраг, WGS84 проекцоор
өргөрөг уртраг градус минут секунд градус минут секунд
1 48.089658 104.308578 48 5 22.769 104 18 30.881
2 48.096517 104.308558 48 5 47.461 104 18 30.809
3 48.096333 104.310256 48 5 46.799 104 18 36.922
4 48.095472 104.312928 48 5 43.699 104 18 46.541
5 48.094806 104.313978 48 5 41.302 104 18 50.321
6 48.093278 104.31455 48 5 35.801 104 18 52.38
7 48.090322 104.31455 48 5 25.159 104 18 52.38
8 48.088603 104.31455 48 5 18.971 104 18 52.38
9 48.087758 104.315172 48 5 15.929 104 18 54.619
10 48.087489 104.315369 48 5 14.96 104 18 55.328
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160