Хайлтын хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр ОНТХГ-ын нэр Тусгай хамгаалалтанд авсан огноо Тусгай хамгаалалтанд байлгах жил Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо Газрын нэр
21 Аймгийн Хэнтий - Гурван нуурын рашаан сувилал 1997-12-27 Хэнтий аймгийн Дадал сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
22 Аймгийн Дундговь - Баянжаргалан 1998-02-13 Дундговь аймгийн Баянжаргалан сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
23 Сумын Ховд Үенч Загийн ам, Улаан үзүүр, Их бэлчээр 1998-05-01 Ховд аймгийн Үенч сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
24 Аймгийн Булган - Ар өвөр наймган 1998-06-02 Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
25 Сумын Баянхонгор Эрдэнэцогт Хачин ламын хийд 1998-06-26 Эрдэнэцогт сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
26 Сумын Баянхонгор Эрдэнэцогт Тамчийн их цагаан ам буган чулуун хөшөө 1998-06-26 Баянхонгор аймгийн Эрдэнэцогт сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
27 Сумын Баянхонгор Өлзийт Бор балгас 1998-11-02 Өлзийт сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
28 Сумын Баянхонгор Өлзийт Хийдийн гэзэг 1998-11-02 Өлзийт сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
29 Сумын Баянхонгор Өлзийт Гялгарын хавцгай 1998-11-02 Баянрхонгор аймгийн Өлзийт сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
30 Аймгийн Орхон - Баян-Өндөр уул 1998-12-18 Орхон аймгийн Баян-Өндөр сум Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160