Хайлтын хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр ОНТХГ-ын нэр Тусгай хамгаалалтанд авсан огноо Тусгай хамгаалалтанд байлгах жил Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо Газрын нэр
21 Аймгийн Өвөрхангай - Өвтийн сахиа 2021-06-16 15 2036-06-16 Өвөрхангай аймгийн Есөнзүйл сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
22 Аймгийн Өвөрхангай - Хүйсийн тал 2021-06-16 15 2036-06-16 Өвөрхангай аймгийн Тарагт, Баянгол сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
23 Сумын Төв Эрдэнэ Улаан эрэгийн булаг 2021-06-16 20 2041-06-16 Төв аймгийн Эрдэнэ сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
24 Сумын Төв Эрдэнэ Хөөрөгийн бүрд 2021-06-16 20 2041-06-16 Төв аймгийн Эрдэнэ сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
25 Аймгийн Өвөрхангай - Өшгөгийн нуруу 2021-06-16 15 2036-06-16 Өвөрхангай аймгийн Баруунбаян Улаан сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
26 Сумын Төв Эрдэнэ Улаан бүрд 2021-06-16 20 2041-06-16 Төв аймгийн Эрдэнэ сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
27 Сумын Төв Эрдэнэ Баяндавааны булаг 2021-06-16 20 2041-06-16 Төв аймгийн Эрдэнэ сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
28 Аймгийн Өвөрхангай - Хонгорын тал 2021-06-16 15 2036-06-16 Өвөрхангай аймгийн Төгрөг сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
29 Аймгийн Өвөрхангай - Өвгөн суварга 2021-06-16 15 2036-06-16 Өвөрхангай аймгийн Есөнзүйл сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
30 Аймгийн Өвөрхангай - Зүүн богд 2021-06-16 15 2036-06-16 Өвөрхангай аймгийн Баруунбаян Улаан сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160