Хайлтын хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр ОНТХГ-ын нэр Тусгай хамгаалалтанд авсан огноо Тусгай хамгаалалтанд байлгах жил Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо Газрын нэр
2771 Сумын Төв Эрдэнэ Улаан эрэгийн булаг 2021-06-16 20 2041-06-16 Төв аймгийн Эрдэнэ сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
2772 Сумын Төв Эрдэнэ Баянцогт хайрханы орчим булгийн эх 2021-06-16 20 2041-06-16 Төв аймгийн Эрдэнэ сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
2773 Сумын Увс Цагаанхайрхан Хангилцагийн гол 2021-06-17 20 2041-06-17 Увс аймгийн Цагаанхайрхан сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
2774 Сумын Сүхбаатар Мөнххаан Чандмангийн ар 2021-06-17 20 2041-06-17 Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
2775 Сумын Сүхбаатар Мөнххаан Энгэрийн худаг 2021-06-17 20 2041-06-17 Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
2776 Сумын Сүхбаатар Мөнххаан Заан ширээ 2021-06-17 20 2041-06-17 Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
2777 Сумын Сүхбаатар Мөнххаан Халтар морьт 2021-06-17 20 2041-06-17 Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
2778 Сумын Сүхбаатар Мөнххаан Баянцагаан 2021-06-17 20 2041-06-17 Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
2779 Сумын Сүхбаатар Мөнххаан Духын баруун талд 2021-06-17 20 2041-06-17 Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
2780 Сумын Төв Эрдэнэ Ёл уул, халзангийн эх орчим 2021-06-17 20 2041-06-17 Төв аймгийн Эрдэнэ сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160