ОНТХГ-ын үндсэн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал: Аймгийн
Аймаг, нийслэлийн нэр: Өвөрхангай
Сум, дүүргийн нэр: -
Газрын тусгай хэрэгцээний дэд ангилал: улсын тусгай хамгаалалттай газар
Тусгай хамгаалалтанд авсан зориулалт: Бусад
ОНТХГ-ын нэр: Өөш хашлага, Шаа хайрхан
Газрын нэр: Өвөрхангай аймгийн Богд сумын нутаг
Талбайн хэмжээ, га /ИТХ-ын тогтоолоор/: 120159.0700
Талбайн хэмжээ, га /тодотгосон солбицлоор/:
Тусгай хамгаалалтанд авсан зорилго: Байгалийн экологийн тэнцвэр хадгалах
Тусгай хамгаалалтанд авсан огноо: 2021-05-06
Тусгай хамгаалалтанд байлгах жил: 15
Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо: 2036-05-06
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын дугаар:
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын файл: -
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн эсэх: тийм
Ашигт малтмалын газарт бүртгэсэн огноо: 2021-06-10
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн тухай мэдээлэл: RSPT-03122
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн мэдээ: | Координатаар харах | Google KML-аар харах |
PDF файл Буцах
ОНТХГ-ын булангийн цэгийн солбицол дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Булангийн цэгийн дугаар Булангийн цэг, WGS 84 проекцоор Булангийн цэгийн өргөрөг, WGS84 проекцоор Булангийн цэгийн уртраг, WGS84 проекцоор
өргөрөг уртраг градус минут секунд градус минут секунд
1 44.77058333 103.20094722 44 46 14.1 103 12 3.41
2 44.83548889 103.25353056 44 50 7.76 103 15 12.71
3 44.86393889 103.28525278 44 51 50.18 103 17 6.91
4 44.91175278 103.39501389 44 54 42.31 103 23 42.05
5 44.97679167 103.36112778 44 58 36.45 103 21 40.06
6 44.97250556 103.18224722 44 58 21.02 103 10 56.09
7 44.89855 102.74181111 44 53 54.78 102 44 30.52
8 44.89165833 102.48134722 44 53 29.97 102 28 52.85
9 44.86215556 102.42756389 44 51 43.76 102 25 39.23
10 44.80301944 102.441075 44 48 10.87 102 26 27.87
11 44.783725 102.58875 44 47 1.41 102 35 19.5
12 44.77399444 102.81979167 44 46 26.38 102 49 11.25
13 44.73184722 103.16962778 44 43 54.65 103 10 10.66
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160