ОНТХГ-ын үндсэн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал: Сумын
Аймаг, нийслэлийн нэр: Сүхбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Мөнххаан
Газрын тусгай хэрэгцээний дэд ангилал: улсын тусгай хамгаалалттай газар
Тусгай хамгаалалтанд авсан зориулалт: Бусад
ОНТХГ-ын нэр: Наран сарангийн тал
Газрын нэр: Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын нутаг
Талбайн хэмжээ, га /ИТХ-ын тогтоолоор/: 9162.2600
Талбайн хэмжээ, га /тодотгосон солбицлоор/:
Тусгай хамгаалалтанд авсан зорилго: Ерөнхий тусгай хэрэгцээний газар
Тусгай хамгаалалтанд авсан огноо: 2021-06-07
Тусгай хамгаалалтанд байлгах жил:
Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо:
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын дугаар:
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын файл: -
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн эсэх: тийм
Ашигт малтмалын газарт бүртгэсэн огноо: 2021-05-21
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн тухай мэдээлэл: RSPT-03105
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн мэдээ: | Координатаар харах | Google KML-аар харах |
PDF файл Буцах
ОНТХГ-ын булангийн цэгийн солбицол дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Булангийн цэгийн дугаар Булангийн цэг, WGS 84 проекцоор Булангийн цэгийн өргөрөг, WGS84 проекцоор Булангийн цэгийн уртраг, WGS84 проекцоор
өргөрөг уртраг градус минут секунд градус минут секунд
1 47.30333333 112.89583333 47 18 12 112 53 45
2 47.33138889 112.88861111 47 19 53 112 53 19
3 47.32777778 112.81944444 47 19 40 112 49 10
4 47.28833333 112.79722222 47 17 18 112 47 50
5 47.24196111 112.78908333 47 14 31.06 112 47 20.7
6 47.24176667 112.79332222 47 14 30.36 112 47 35.96
7 47.25880833 112.79353333 47 15 31.71 112 47 36.72
8 47.25882222 112.82416389 47 15 31.76 112 49 26.99
9 47.26293056 112.82416389 47 15 46.55 112 49 26.99
10 47.26293056 112.83809444 47 15 46.55 112 50 17.14
11 47.22960833 112.83809444 47 13 46.59 112 50 17.14
12 47.22958889 112.79325278 47 13 46.52 112 47 35.71
13 47.24166389 112.79332222 47 14 29.99 112 47 35.96
14 47.24188611 112.78906944 47 14 30.79 112 47 20.65
15 47.22830556 112.78668889 47 13 41.9 112 47 12.08
16 47.21666667 112.89472222 47 13 0 112 53 41
17 47.23333333 112.93944444 47 14 0 112 56 22
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160