ОНТХГ-ын үндсэн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал: Аймгийн
Аймаг, нийслэлийн нэр: Төв
Сум, дүүргийн нэр: -
Газрын тусгай хэрэгцээний дэд ангилал: улсын тусгай хамгаалалттай газар
Тусгай хамгаалалтанд авсан зориулалт: Бусад
ОНТХГ-ын нэр: Түшээ гүн
Газрын нэр: Төв аймгийн аймгийн Батсүмбэр сумын нутаг
Талбайн хэмжээ, га /ИТХ-ын тогтоолоор/: 100.0100
Талбайн хэмжээ, га /тодотгосон солбицлоор/:
Тусгай хамгаалалтанд авсан зорилго:
Тусгай хамгаалалтанд авсан огноо: 2021-06-04
Тусгай хамгаалалтанд байлгах жил: 25
Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо: 2046-06-04
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын дугаар:
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын файл: -
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн эсэх: тийм
Ашигт малтмалын газарт бүртгэсэн огноо: 2021-06-04
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн тухай мэдээлэл: RSPT-03107
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн мэдээ: | Координатаар харах | Google KML-аар харах |
PDF файл Буцах
ОНТХГ-ын булангийн цэгийн солбицол дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Булангийн цэгийн дугаар Булангийн цэг, WGS 84 проекцоор Булангийн цэгийн өргөрөг, WGS84 проекцоор Булангийн цэгийн уртраг, WGS84 проекцоор
өргөрөг уртраг градус минут секунд градус минут секунд
1 48.33908056 106.90053889 48 20 20.69 106 54 1.94
2 48.34232778 106.89766389 48 20 32.38 106 53 51.59
3 48.34289722 106.8954 48 20 34.43 106 53 43.44
4 48.34328889 106.89235278 48 20 35.84 106 53 32.47
5 48.34204722 106.88708889 48 20 31.37 106 53 13.52
6 48.34001944 106.88343056 48 20 24.07 106 53 0.35
7 48.33809444 106.88321667 48 20 17.14 106 52 59.58
8 48.33620278 106.88423889 48 20 10.33 106 53 3.26
9 48.33593056 106.88401111 48 20 9.35 106 53 2.44
10 48.33487778 106.88617778 48 20 5.56 106 53 10.24
11 48.33435 106.89065833 48 20 3.66 106 53 26.37
12 48.33422778 106.89275833 48 20 3.22 106 53 33.93
13 48.33358889 106.89555 48 20 0.92 106 53 43.98
14 48.33471389 106.89685556 48 20 4.97 106 53 48.68
15 48.33594722 106.89896667 48 20 9.41 106 53 56.28
16 48.33604444 106.90100556 48 20 9.76 106 54 3.62
17 48.33697222 106.90098333 48 20 13.1 106 54 3.54
18 48.337325 106.89979167 48 20 14.37 106 53 59.25
19 48.33770278 106.89971944 48 20 15.73 106 53 58.99
20 48.33782778 106.89790833 48 20 16.18 106 53 52.47
21 48.33879444 106.8979 48 20 19.66 106 53 52.44
22 48.33868333 106.90049444 48 20 19.26 106 54 1.78
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160