ОНТХГ-ын үндсэн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал: Аймгийн
Аймаг, нийслэлийн нэр: Төв
Сум, дүүргийн нэр: -
Газрын тусгай хэрэгцээний дэд ангилал: улсын тусгай хамгаалалттай газар
Тусгай хамгаалалтанд авсан зориулалт: Бусад
ОНТХГ-ын нэр: Мандалын ар
Газрын нэр: Төв аймгийн Батсүмбэр сумын нутаг
Талбайн хэмжээ, га /ИТХ-ын тогтоолоор/: 450.2400
Талбайн хэмжээ, га /тодотгосон солбицлоор/:
Тусгай хамгаалалтанд авсан зорилго: Байгалийн экологийн тэнцвэр хадгалах
Тусгай хамгаалалтанд авсан огноо: 2021-06-04
Тусгай хамгаалалтанд байлгах жил: 25
Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо: 2046-06-04
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын дугаар:
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын файл: -
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн эсэх: тийм
Ашигт малтмалын газарт бүртгэсэн огноо: 2021-06-04
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн тухай мэдээлэл: RSPT-03108
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн мэдээ: | Координатаар харах | Google KML-аар харах |
PDF файл Буцах
ОНТХГ-ын булангийн цэгийн солбицол дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Булангийн цэгийн дугаар Булангийн цэг, WGS 84 проекцоор Булангийн цэгийн өргөрөг, WGS84 проекцоор Булангийн цэгийн уртраг, WGS84 проекцоор
өргөрөг уртраг градус минут секунд градус минут секунд
1 48.39567222 106.78771667 48 23 44.42 106 47 15.78
2 48.39836667 106.78688889 48 23 54.12 106 47 12.8
3 48.402525 106.78248611 48 24 9.09 106 46 56.95
4 48.40563611 106.77463333 48 24 20.29 106 46 28.68
5 48.40870556 106.77195278 48 24 31.34 106 46 19.03
6 48.413725 106.76809167 48 24 49.41 106 46 5.13
7 48.41350556 106.76523889 48 24 48.62 106 45 54.86
8 48.40725556 106.76286111 48 24 26.12 106 45 46.3
9 48.40352778 106.76168056 48 24 12.7 106 45 42.05
10 48.39993056 106.76778333 48 23 59.75 106 46 4.02
11 48.39164722 106.764825 48 23 29.93 106 45 53.37
12 48.38661111 106.76735 48 23 11.8 106 46 2.46
13 48.38124167 106.775575 48 22 52.47 106 46 32.07
14 48.38266944 106.78480278 48 22 57.61 106 47 5.29
15 48.38457222 106.79140556 48 23 4.46 106 47 29.06
16 48.38824722 106.79253056 48 23 17.69 106 47 33.11
17 48.38972778 106.78934444 48 23 23.02 106 47 21.64
18 48.390625 106.78687222 48 23 26.25 106 47 12.74
19 48.392225 106.78018611 48 23 32.01 106 46 48.67
20 48.39232778 106.77964167 48 23 32.38 106 46 46.71
21 48.39144444 106.77918333 48 23 29.2 106 46 45.06
22 48.39149444 106.77809167 48 23 29.38 106 46 41.13
23 48.39341389 106.77883333 48 23 36.29 106 46 43.8
24 48.38942222 106.79248611 48 23 21.92 106 47 32.95
25 48.391825 106.79166111 48 23 30.57 106 47 29.98
ОНТХГ-ын байршил давхцсан зөрчлийн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Давхцуулж харьцуулсан мэдээний нэр: Орон нутгийн ТХГН
Зөрчлийг илрүүлсэн огноо: 2021-06-04
Зөрчлийг илрүүлсэн хүний нэр, албан тушаал, байгууллага:
Зөрчлийн тухай мэдээлэл:
Зөрчлийг арилгах талаар авсан арга хэмжээ:
Зөрчлийг хэрхэн арилгах тухай зөвлөмж:
Зөрчлийг арилгах тухай хавсаргах файл:
Зөрчлийг арилгасан эсэх: үгүй
Зөрчлийг арилгасан огноо:
Зөрчлийг арилгасан хүний нэр, албан тушаал, байгууллага:
Зөрчлийг хэрхэн арилгасан тухай мэдээлэл:
Зөрчлийг арилгасан тухай хавсаргах файл:
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160