ОНТХГ-ын үндсэн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал: Аймгийн
Аймаг, нийслэлийн нэр: Дорноговь
Сум, дүүргийн нэр: -
Газрын тусгай хэрэгцээний дэд ангилал: улсын тусгай хамгаалалттай газар
Тусгай хамгаалалтанд авсан зориулалт: Ой, амьтан, ургамал, усны нөөц газар
ОНТХГ-ын нэр: Хүрэн толгой
Газрын нэр: Дорноговь аймгийн Хөвсгөл сумын нутаг
Талбайн хэмжээ, га /ИТХ-ын тогтоолоор/: 23634.8200
Талбайн хэмжээ, га /тодотгосон солбицлоор/:
Тусгай хамгаалалтанд авсан зорилго: Байгалийн нөөцөд авсан газар
Тусгай хамгаалалтанд авсан огноо: 2021-06-04
Тусгай хамгаалалтанд байлгах жил: 15
Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо: 2036-06-04
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын дугаар:
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын файл: -
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн эсэх: тийм
Ашигт малтмалын газарт бүртгэсэн огноо: 2021-06-04
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн тухай мэдээлэл: RSPT-03109
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн мэдээ: | Координатаар харах | Google KML-аар харах |
PDF файл Буцах
ОНТХГ-ын булангийн цэгийн солбицол дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Булангийн цэгийн дугаар Булангийн цэг, WGS 84 проекцоор Булангийн цэгийн өргөрөг, WGS84 проекцоор Булангийн цэгийн уртраг, WGS84 проекцоор
өргөрөг уртраг градус минут секунд градус минут секунд
1 43.29305833 110.00048611 43 17 35.01 110 0 1.75
2 43.33333333 110.00051111 43 20 0 110 0 1.84
3 43.33333333 110.05401111 43 20 0 110 3 14.44
4 43.41691389 110.05401111 43 25 0.89 110 3 14.44
5 43.41691389 109.82450833 43 25 0.89 109 49 28.23
6 43.37996389 109.82559722 43 22 47.87 109 49 32.15
7 43.32093333 109.81576111 43 19 15.36 109 48 56.74
8 43.32092222 109.837525 43 19 15.32 109 50 15.09
9 43.29123056 109.83818056 43 17 28.43 109 50 17.45
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160