ОНТХГ-ын үндсэн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал: Сумын
Аймаг, нийслэлийн нэр: Говь Алтай
Сум, дүүргийн нэр: Шарга
Газрын тусгай хэрэгцээний дэд ангилал: улсын тусгай хамгаалалттай газар
Тусгай хамгаалалтанд авсан зориулалт: Бусад
ОНТХГ-ын нэр: Холбоо толгой
Газрын нэр: Говь-Алтай аймгийн Шарга сумын нутаг
Талбайн хэмжээ, га /ИТХ-ын тогтоолоор/: 10177.1200
Талбайн хэмжээ, га /тодотгосон солбицлоор/:
Тусгай хамгаалалтанд авсан зорилго: Ерөнхий тусгай хэрэгцээний газар
Тусгай хамгаалалтанд авсан огноо: 2021-03-02
Тусгай хамгаалалтанд байлгах жил: 5
Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо: 2026-03-02
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын дугаар:
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын файл: -
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн эсэх: тийм
Ашигт малтмалын газарт бүртгэсэн огноо: 2021-01-05
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн тухай мэдээлэл: RSPT-03088
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн мэдээ: | Координатаар харах | Google KML-аар харах |
PDF файл Буцах
ОНТХГ-ын булангийн цэгийн солбицол дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Булангийн цэгийн дугаар Булангийн цэг, WGS 84 проекцоор Булангийн цэгийн өргөрөг, WGS84 проекцоор Булангийн цэгийн уртраг, WGS84 проекцоор
өргөрөг уртраг градус минут секунд градус минут секунд
1 46.29849167 95.58175278 46 17 54.57 95 34 54.31
2 46.31032222 95.62435556 46 18 37.16 95 37 27.68
3 46.31939167 95.65993333 46 19 9.81 95 39 35.76
4 46.32747222 95.69224722 46 19 38.9 95 41 32.09
5 46.34600556 95.76677778 46 20 45.62 95 46 0.4
6 46.36172778 95.67934444 46 21 42.22 95 40 45.64
7 46.36739722 95.64770556 46 22 2.63 95 38 51.74
8 46.37000556 95.61865556 46 22 12.02 95 37 7.16
9 46.34469167 95.49283611 46 20 40.89 95 29 34.21
10 46.30717778 95.51187222 46 18 25.84 95 30 42.74
11 46.28162222 95.5271 46 16 53.84 95 31 37.56
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160