ОНТХГ-ын үндсэн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал: Сумын
Аймаг, нийслэлийн нэр: Говь Алтай
Сум, дүүргийн нэр: Шарга
Газрын тусгай хэрэгцээний дэд ангилал: улсын тусгай хамгаалалттай газар
Тусгай хамгаалалтанд авсан зориулалт: Бусад
ОНТХГ-ын нэр: Бөхөн
Газрын нэр: Говь-Алтай аймгийн Шарга сумын нутаг
Талбайн хэмжээ, га /ИТХ-ын тогтоолоор/: 56301.7500
Талбайн хэмжээ, га /тодотгосон солбицлоор/:
Тусгай хамгаалалтанд авсан зорилго: Ерөнхий тусгай хэрэгцээний газар
Тусгай хамгаалалтанд авсан огноо: 2020-12-17
Тусгай хамгаалалтанд байлгах жил: 5
Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо: 2025-12-17
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын дугаар:
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын файл: -
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн эсэх: тийм
Ашигт малтмалын газарт бүртгэсэн огноо: 2021-01-05
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн тухай мэдээлэл: RSPT-03089
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн мэдээ: | Координатаар харах | Google KML-аар харах |
PDF файл Буцах
ОНТХГ-ын булангийн цэгийн солбицол дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Булангийн цэгийн дугаар Булангийн цэг, WGS 84 проекцоор Булангийн цэгийн өргөрөг, WGS84 проекцоор Булангийн цэгийн уртраг, WGS84 проекцоор
өргөрөг уртраг градус минут секунд градус минут секунд
1 46.46281667 95.25561944 46 27 46.14 95 15 20.23
2 46.5256 95.31051667 46 31 32.16 95 18 37.86
3 46.50020556 95.0905 46 30 0.74 95 5 25.8
4 46.4351 95.08966944 46 26 6.36 95 5 22.81
5 46.43539444 94.99798611 46 26 7.42 94 59 52.75
6 46.49976944 94.99816389 46 29 59.17 94 59 53.39
7 46.4739 94.88748889 46 28 26.04 94 53 14.96
8 46.38351944 94.88493056 46 23 0.67 94 53 5.75
9 46.38305556 94.61884722 46 22 59 94 37 7.85
10 46.33608889 94.62001111 46 20 9.92 94 37 12.04
11 46.33567778 94.60931667 46 20 8.44 94 36 33.54
12 46.23938611 94.72774167 46 14 21.79 94 43 39.87
13 46.27968333 94.80847778 46 16 46.86 94 48 30.52
14 46.34617222 94.98529444 46 20 46.22 94 59 7.06
15 46.41479444 95.13536111 46 24 53.26 95 8 7.3
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160