ОНТХГ-ын үндсэн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал: Сумын
Аймаг, нийслэлийн нэр: Увс
Сум, дүүргийн нэр: Завхан
Газрын тусгай хэрэгцээний дэд ангилал: улсын тусгай хамгаалалттай газар
Тусгай хамгаалалтанд авсан зориулалт: Ой, амьтан, ургамал, усны нөөц газар
ОНТХГ-ын нэр: Бөхөн
Газрын нэр: Увс аймгийн Завхан сумын нутаг
Талбайн хэмжээ, га /ИТХ-ын тогтоолоор/: 169790.6400
Талбайн хэмжээ, га /тодотгосон солбицлоор/:
Тусгай хамгаалалтанд авсан зорилго: Байгалийн экологийн тэнцвэр хадгалах
Тусгай хамгаалалтанд авсан огноо: 2021-01-27
Тусгай хамгаалалтанд байлгах жил: 10
Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо: 2031-01-27
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын дугаар:
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын файл: -
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн эсэх: тийм
Ашигт малтмалын газарт бүртгэсэн огноо: 2021-03-01
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн тухай мэдээлэл: RSPT-03091
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн мэдээ: | Координатаар харах | Google KML-аар харах |
PDF файл Буцах
ОНТХГ-ын булангийн цэгийн солбицол дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Булангийн цэгийн дугаар Булангийн цэг, WGS 84 проекцоор Булангийн цэгийн өргөрөг, WGS84 проекцоор Булангийн цэгийн уртраг, WGS84 проекцоор
өргөрөг уртраг градус минут секунд градус минут секунд
1 49.0812 92.87611389 49 4 52.32 92 52 34.01
2 49.06181111 92.89041111 49 3 42.52 92 53 25.48
3 49.010125 92.97818889 49 0 36.45 92 58 41.48
4 48.99463611 93.00821667 48 59 40.69 93 0 29.58
5 48.80750556 93.00199167 48 48 27.02 93 0 7.17
6 48.76843611 92.98653889 48 46 6.37 92 59 11.54
7 48.65253333 92.87834167 48 39 9.12 92 52 42.03
8 48.61939167 92.92376389 48 37 9.81 92 55 25.55
9 48.54436111 92.86716667 48 32 39.7 92 52 1.8
10 48.53 92.77502778 48 31 48 92 46 30.1
11 48.59633333 92.67147222 48 35 46.8 92 40 17.3
12 48.60966667 92.60019444 48 36 34.8 92 36 0.7
13 48.66055556 92.60580556 48 39 38 92 36 20.9
14 48.69430556 92.60955556 48 41 39.5 92 36 34.4
15 48.75075 92.58161111 48 45 2.7 92 34 53.8
16 48.81833333 92.54919444 48 49 6 92 32 57.1
17 48.85319444 92.53913889 48 51 11.5 92 32 20.9
18 48.89205556 92.54008333 48 53 31.4 92 32 24.3
19 48.921 92.56916667 48 55 15.6 92 34 9
20 48.95963889 92.58577778 48 57 34.7 92 35 8.8
21 48.98722222 92.61508333 48 59 14 92 36 54.3
22 49.00580556 92.61944444 49 0 20.9 92 37 10
23 49.10438889 92.6575 49 6 15.8 92 39 27
24 49.17852778 92.65083333 49 10 42.7 92 39 3
25 49.23119444 92.72851111 49 13 52.3 92 43 42.64
26 49.23074722 92.72901389 49 13 50.69 92 43 44.45
27 49.115975 92.82776111 49 6 57.51 92 49 39.94
28 49.0812 92.87611389 49 4 52.32 92 52 34.01
29 49.07476944 92.72278056 49 4 29.17 92 43 22.01
30 49.03735556 92.72342222 49 2 14.48 92 43 24.32
31 49.03741944 92.78015556 49 2 14.71 92 46 48.56
32 49.05361389 92.78004722 49 3 13.01 92 46 48.17
33 49.07471944 92.77990556 49 4 28.99 92 46 47.66
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160