ОНТХГ-ын үндсэн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал: Сумын
Аймаг, нийслэлийн нэр: Хэнтий
Сум, дүүргийн нэр: Хэрлэн
Газрын тусгай хэрэгцээний дэд ангилал: улсын тусгай хамгаалалттай газар
Тусгай хамгаалалтанд авсан зориулалт: Бусад
ОНТХГ-ын нэр: Хутаг уул
Газрын нэр: Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын нутаг
Талбайн хэмжээ, га /ИТХ-ын тогтоолоор/: 20647.7500
Талбайн хэмжээ, га /тодотгосон солбицлоор/:
Тусгай хамгаалалтанд авсан зорилго:
Тусгай хамгаалалтанд авсан огноо: 2021-02-01
Тусгай хамгаалалтанд байлгах жил: 15
Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо: 2036-02-01
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын дугаар:
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын файл: -
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн эсэх: тийм
Ашигт малтмалын газарт бүртгэсэн огноо: 2021-03-01
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн тухай мэдээлэл: RSPT-03092
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн мэдээ: | Координатаар харах | Google KML-аар харах |
PDF файл Буцах
ОНТХГ-ын булангийн цэгийн солбицол дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Булангийн цэгийн дугаар Булангийн цэг, WGS 84 проекцоор Булангийн цэгийн өргөрөг, WGS84 проекцоор Булангийн цэгийн уртраг, WGS84 проекцоор
өргөрөг уртраг градус минут секунд градус минут секунд
1 47.93699167 110.85270556 47 56 13.17 110 51 9.74
2 47.89001944 110.79751111 47 53 24.07 110 47 51.04
3 47.87255278 110.81448333 47 52 21.19 110 48 52.14
4 47.79678611 110.83479444 47 47 48.43 110 50 5.26
5 47.76474167 110.80370556 47 45 53.07 110 48 13.34
6 47.781325 110.94934722 47 46 52.77 110 56 57.65
7 47.83325 110.95388611 47 49 59.7 110 57 13.99
8 47.83302222 111.00486667 47 49 58.88 111 0 17.52
9 47.91968611 110.99562222 47 55 10.87 110 59 44.24
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160