Хайлтын хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр ОНТХГ-ын нэр Тусгай хамгаалалтанд авсан огноо Тусгай хамгаалалтанд байлгах жил Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо Газрын нэр
2701 Сумын Говь Алтай Эрдэнэ Зармангийн хоолой 2020-01-25 20 2040-01-25 Говьалтай аймаг Эрдэнэ сум Дэлгэрэнгүй
2702 Сумын Төв Баянцогт Эрдэнэтогтох уул 2020-03-05 Төв аймгийн Баяннцогт сум Дэлгэрэнгүй
2703 Сумын Дорноговь Хатанбулаг Сүж хайрхан 1 2020-03-20 20 2040-03-20 Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
2704 Сумын Дорноговь Хатанбулаг Сүж хайрхан 2 2020-03-20 20 2040-03-20 Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
2705 Сумын Сүхбаатар Дарьганга Эмээлт цагаан толгой 2020-03-26 10 2030-03-26 Сүхбаатар аймаг Дарьганга сум Дэлгэрэнгүй
2706 Сумын Төв Өндөрширээт Мөөрсийн гол 2020-04-01 30 2050-04-01 Төв аймгийн Өндөрширээт сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
2707 Сумын Төв Өндөрширээт Номгон 2020-04-01 30 2050-04-01 Төв аймгийн Өндөрширээт сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
2708 Сумын Төв Баяндэлгэр Дэлгэрбаян 2020-04-07 10 2030-04-07 Төв аймаг Баяндэлгэр сум Дэлгэрэнгүй
2709 Сумын Төв Өндөрширээт Их,бага зөөлөн 2020-04-10 30 2050-04-10 Төв аймгийн Өндөрширээт сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
2710 Сумын Төв Өндөрширээт Баян суудал 2020-04-10 30 2050-04-10 Төв аймгийн Өндөрширээт сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160