Хайлтын хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр ОНТХГ-ын нэр Тусгай хамгаалалтанд авсан огноо Тусгай хамгаалалтанд байлгах жил Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо Газрын нэр
2691 Сумын Хөвсгөл Төмөрбулаг Эрчмийн нуруу 2019-12-30 20 2039-12-30 Хөвсгөл аймаг Төмөрбулаг сум Дэлгэрэнгүй
2692 Сумын Сүхбаатар Баяндэлгэр Лүнгийн овоо 2020-01-21 10 2030-01-21 Сүхбаатар аймгийн Баяндэлгэр сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
2693 Сумын Сүхбаатар Баяндэлгэр Бурхант, Өгөөмөр уул 2020-01-21 10 2030-01-21 Сүхбаатар аймгийн Баяндэлгэр сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
2694 Сумын Говь Алтай Цогт Гичгэний нуруу 2020-01-24 10 2030-01-24 Говь-Алтай аймгийн Цогт сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
2695 Сумын Говь Алтай Цогт Баянтооройн бүрд 2020-01-24 20 2040-01-24 Говь-Алтай аймгийн Цогт сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
2696 Сумын Говь Алтай Эрдэнэ Долооны хоолой 2020-01-25 20 2040-01-25 Говьалтай аймаг Эрдэнэ сум Дэлгэрэнгүй
2697 Сумын Говь Алтай Эрдэнэ Хараат хайрхан 2020-01-25 20 2040-01-25 Говьалтай аймаг Эрдэнэ сум Дэлгэрэнгүй
2698 Сумын Говь Алтай Эрдэнэ Цагаан дэрс 2020-01-25 20 2040-01-25 Говьалтай аймаг Эрдэнэ сум Дэлгэрэнгүй
2699 Сумын Говь Алтай Эрдэнэ Цагаан уул хайрхан 2020-01-25 20 2040-01-25 Говьалтай аймаг Эрдэнэ сум Дэлгэрэнгүй
2700 Сумын Говь Алтай Эрдэнэ Ширт булаг жоншт 2020-01-25 20 2040-01-25 Говьалтай аймаг Эрдэнэ сум Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160