Хайлтын хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр ОНТХГ-ын нэр Тусгай хамгаалалтанд авсан огноо Тусгай хамгаалалтанд байлгах жил Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо Газрын нэр
11 Аймгийн Өмнөговь - Ямаат газрын доорхо цэнгэг усны орд7 2012-01-01 Өмнөговь аймгийн Хүрмэн сум Дэлгэрэнгүй
12 Аймгийн Өмнөговь - Ямаат газрын доорхо цэнгэг усны орд6 2012-01-01 Өмнөговь аймгийн Ханхонгор сум Дэлгэрэнгүй
13 Аймгийн Өмнөговь - Ямаат газрын доорхо цэнгэг усны орд5 2012-01-01 Өмнөговь аймгийн Ханхонгор сум Дэлгэрэнгүй
14 Аймгийн Өмнөговь - Ямаат газрын доорхо цэнгэг усны орд4 2012-01-01 Өмнөговь аймгийн Сэрвэй сум Дэлгэрэнгүй
15 Аймгийн Өмнөговь - Ямаат газрын доорхо цэнгэг усны орд3 2012-01-01 Өмнөговь аймгийн Номгон сум Дэлгэрэнгүй
16 Аймгийн Өмнөговь - Ямаат газрын доорхо цэнгэг усны орд2 2012-01-01 Өмнөговь аймгийн Ноён сум Дэлгэрэнгүй
17 Аймгийн Өмнөговь - Ямаат газрын доорхо цэнгэг усны орд13 2012-01-01 Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо сум Дэлгэрэнгүй
18 Аймгийн Өмнөговь - Ямаат газрын доорхо цэнгэг усны орд12 2012-01-01 Өмнөговь аймгийн Булган сум Дэлгэрэнгүй
19 Аймгийн Өмнөговь - Ямаат газрын доорхо цэнгэг усны орд1 2012-01-01 Өмнөговь аймгийн Баяндалай сум Дэлгэрэнгүй
20 Сумын Өмнөговь Номгон Ямаат газрын доорхи цэнгэг усны орд11 2012-01-01 Өмнөговь аймгийн Номгон сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160