ОНТХГ-ын үндсэн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал: Аймгийн
Аймаг, нийслэлийн нэр: Өмнөговь
Сум, дүүргийн нэр: -
Газрын тусгай хэрэгцээний дэд ангилал: улсын тусгай хамгаалалттай газар
Тусгай хамгаалалтанд авсан зориулалт: Бусад
ОНТХГ-ын нэр: Аймгийн урд талын сумдын улсын хил дагуу Ханбогд
Газрын нэр: Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг
Талбайн хэмжээ, га /ИТХ-ын тогтоолоор/:
Талбайн хэмжээ, га /тодотгосон солбицлоор/:
Тусгай хамгаалалтанд авсан зорилго:
Тусгай хамгаалалтанд авсан огноо: 1997-09-08
Тусгай хамгаалалтанд байлгах жил:
Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо:
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын дугаар:
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын файл: -
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн мэдээ: | Координатаар харах | Google KML-аар харах |
PDF файл Буцах
ОНТХГ-ын булангийн цэгийн солбицол дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Булангийн цэгийн дугаар Булангийн цэг, WGS 84 проекцоор Булангийн цэгийн өргөрөг, WGS84 проекцоор Булангийн цэгийн уртраг, WGS84 проекцоор
өргөрөг уртраг градус минут секунд градус минут секунд
1 42.44067973 107.51965062 42 26 26.447 107 31 10.742
2 42.45581476 107.49462277 42 27 20.933 107 29 40.642
3 42.455889 107.4945 42 27 21.2 107 29 40.2
4 42.45589286 107.49443313 42 27 21.214 107 29 39.959
5 42.457889 107.459889 42 27 28.4 107 27 35.6
6 42.44798 107.426103 42 26 52.728 107 25 33.971
7 42.442639 107.407889 42 26 33.5 107 24 28.4
8 42.428028 107.358222 42 25 40.901 107 21 29.599
9 42.427243 107.355566 42 25 38.075 107 21 20.038
10 42.42574881 107.35050604 42 25 32.696 107 21 1.822
11 42.40725 107.287861 42 24 26.1 107 17 16.3
12 42.381577 107.274776 42 22 53.677 107 16 29.194
13 42.362778 107.265194 42 21 46.001 107 15 54.698
14 42.362361 107.265083 42 21 44.5 107 15 54.299
15 42.35623 107.23669 42 21 22.428 107 14 12.084
16 42.349028 107.203333 42 20 56.501 107 12 11.999
17 42.334445 107.135972 42 20 4.002 107 8 9.499
18 42.33433497 107.13545106 42 20 3.606 107 8 7.624
19 42.33312003 107.129699 42 19 59.232 107 7 46.916
20 42.314972 107.043778 42 18 53.899 107 2 37.601
21 42.312361 107.015632 42 18 44.5 107 0 56.275
22 42.31085381 106.99939156 42 18 39.074 106 59 57.81
23 42.309361 106.983306 42 18 33.7 106 58 59.902
24 42.303333 106.918278 42 18 11.999 106 55 5.801
25 42.297056 106.854528 42 17 49.402 106 51 16.301
26 42.290853 106.791918 42 17 27.071 106 47 30.905
27 42.289972 106.783028 42 17 23.899 106 46 58.901
28 42.280692 106.750894 42 16 50.491 106 45 3.218
29 42.275917 106.734361 42 16 33.301 106 44 3.7
30 42.26311066 106.69016151 42 15 47.198 106 41 24.581
31 42.261583 106.684889 42 15 41.699 106 41 5.6
32 42.26153351 106.68471868 42 15 41.521 106 41 4.987
33 42.26104236 106.68302851 42 15 39.752 106 40 58.903
34 42.25961197 106.67810614 42 15 34.603 106 40 41.182
35 42.42063241 106.62237893 42 25 14.277 106 37 20.564
36 42.46147328 106.80438377 42 27 41.304 106 48 15.782
37 42.4737103 106.95479736 42 28 25.357 106 57 17.27
38 42.51513789 107.18679286 42 30 54.496 107 11 12.454
39 42.52285233 107.24736023 42 31 22.268 107 14 50.497
40 42.57117465 107.25901994 42 34 16.229 107 15 32.472
41 42.62140433 107.42963186 42 37 17.056 107 25 46.675
42 42.62050056 107.55579874 42 37 13.802 107 33 20.875
43 42.61029464 107.6102336 42 36 37.061 107 36 36.841
ОНТХГ-ын байршил давхцсан зөрчлийн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Давхцуулж харьцуулсан мэдээний нэр: Орон нутгийн ТХГН
Зөрчлийг илрүүлсэн огноо: 2016-10-24
Зөрчлийг илрүүлсэн хүний нэр, албан тушаал, байгууллага:
Зөрчлийн тухай мэдээлэл:
Зөрчлийг арилгах талаар авсан арга хэмжээ:
Зөрчлийг хэрхэн арилгах тухай зөвлөмж:
Зөрчлийг арилгах тухай хавсаргах файл:
Зөрчлийг арилгасан эсэх: үгүй
Зөрчлийг арилгасан огноо:
Зөрчлийг арилгасан хүний нэр, албан тушаал, байгууллага:
Зөрчлийг хэрхэн арилгасан тухай мэдээлэл:
Зөрчлийг арилгасан тухай хавсаргах файл:
ОНТХГ-ын байршил давхцсан зөрчлийн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Давхцуулж харьцуулсан мэдээний нэр: Улсын ТХГН
Зөрчлийг илрүүлсэн огноо: 2016-10-24
Зөрчлийг илрүүлсэн хүний нэр, албан тушаал, байгууллага:
Зөрчлийн тухай мэдээлэл:
Зөрчлийг арилгах талаар авсан арга хэмжээ:
Зөрчлийг хэрхэн арилгах тухай зөвлөмж:
Зөрчлийг арилгах тухай хавсаргах файл:
Зөрчлийг арилгасан эсэх: үгүй
Зөрчлийг арилгасан огноо:
Зөрчлийг арилгасан хүний нэр, албан тушаал, байгууллага:
Зөрчлийг хэрхэн арилгасан тухай мэдээлэл:
Зөрчлийг арилгасан тухай хавсаргах файл:
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160