Хайлтын хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр ОНТХГ-ын нэр Тусгай хамгаалалтанд авсан огноо Тусгай хамгаалалтанд байлгах жил Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо Газрын нэр
11 Сумын Хэнтий Батноров Норов хаан уул 2014-07-06 30 2044-07-06 Хэнтий аймгийн Батноров сум Дэлгэрэнгүй
12 Сумын Хэнтий Цэнхэрмандал Жаргалантын цагаан нуур 2014-12-19 15 2029-12-19 Хэнтий аймгийн Цэнхэрмандал сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
13 Сумын Хэнтий Баянхутаг Давсан бадрах 2016-04-25 15 2031-04-25 Хэнтий аймгийн Баянхутаг сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
14 Сумын Хэнтий Өмнөдэлгэр Улаан чулуут 2007-02-14 5 2012-02-14 Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
15 Аймгийн Хэнтий - Голын залаагийн хөшөө 2016-05-09 15 2031-05-09 Хэнтий аймаг Батноров сум Дэлгэрэнгүй
16 Сумын Хэнтий Баян Овоо Найнгийн шүүт нуур 2012-06-05 15 2027-06-05 Хэнтий аймгийн Баян-Овоо сум Дэлгэрэнгүй
17 Сумын Хэнтий Батноров Баруун баяны агуй 2014-07-06 30 2044-07-06 Хэнтий аймгийн Батноров сум Дэлгэрэнгүй
18 Аймгийн Хэнтий - Төмст ухаагийн тахилын байгууламж 2016-05-09 15 2031-05-09 Хэнтий аймгийн Норовлин сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
19 Аймгийн Хэнтий - Үзэмтийн хийдийн туурь 2016-05-09 15 2031-05-09 Хэнтий аймаг Батноров сум Дэлгэрэнгүй
20 Аймгийн Хэнтий - Тунсаг овоо 2016-05-09 15 2031-05-09 Хэнтий аймаг Батноров сум Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160