Хайлтын хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр ОНТХГ-ын нэр Тусгай хамгаалалтанд авсан огноо Тусгай хамгаалалтанд байлгах жил Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо Газрын нэр
141 Сумын Өмнөговь Ханбогд Цагаан толгойн хийд 2001-12-24 60 2061-12-24 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
142 Сумын Өмнөговь Ханбогд Дэмчигийн хийд 2001-12-24 60 2061-12-24 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум Дэлгэрэнгүй
143 Сумын Өмнөговь Ханбогд Цогцолын хийдийн хөдөлдөг цохио 2001-12-24 60 2061-12-24 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум Дэлгэрэнгүй
144 Сумын Өмнөговь Ханбогд Мэлхий цохио 2001-12-24 60 2061-12-24 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум Дэлгэрэнгүй
145 Сумын Өмнөговь Ханбогд Байшин цав 2001-12-24 60 2061-12-24 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум Дэлгэрэнгүй
146 Сумын Өмнөговь Ханбогд Эрээтийн хийд 2001-12-24 60 2061-12-24 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум Дэлгэрэнгүй
147 Сумын Завхан Шилүүстэй Хүн чулуун хөшөө 2002-01-01 Завхан аймгийн Шилүүстэй сум Дэлгэрэнгүй
148 Сумын Завхан Шилүүстэй Хуслуурт 2002-01-01 Завхан аймгийн Шилүүстэй сум Дэлгэрэнгүй
149 Сумын Завхан Шилүүстэй Цагаан суварга 2002-01-01 Завхан аймгийн Шилүүстэй сум Дэлгэрэнгүй
150 Аймгийн Баянхонгор - Нэр тодорхойгүй 1 2002-01-01 Баянхонгор аймгийн Баянхонгор сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160