ОНТХГ-ын үндсэн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал: Сумын
Аймаг, нийслэлийн нэр: Сүхбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Баяндэлгэр
Газрын тусгай хэрэгцээний дэд ангилал: улсын тусгай хамгаалалттай газар
Тусгай хамгаалалтанд авсан зориулалт: Ой, амьтан, ургамал, усны нөөц газар
ОНТХГ-ын нэр: Ямаатын айраг
Газрын нэр: Сүхбаатар аймгийн Баяндэлгэр сум
Талбайн хэмжээ, га /ИТХ-ын тогтоолоор/:
Талбайн хэмжээ, га /тодотгосон солбицлоор/: 51778.2000
Тусгай хамгаалалтанд авсан зорилго: Түүх соёлын дурсгалт зүйлс, байгалийн өвөрмөц тогтоц бүхий газар нутгийг хамгаалах зорилгоор
Тусгай хамгаалалтанд авсан огноо: 2013-02-04
Тусгай хамгаалалтанд байлгах жил: 10
Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо: 2023-02-04
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын дугаар: 04-р тогтоол
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын файл: Файл харах
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн эсэх: тийм
Ашигт малтмалын газарт бүртгэсэн огноо: 2013-03-04
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн тухай мэдээлэл: SRA-01246
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн мэдээ: | Координатаар харах | Google KML-аар харах |
PDF файл Буцах
ОНТХГ-ын булангийн цэгийн солбицол дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Булангийн цэгийн дугаар Булангийн цэг, WGS 84 проекцоор Булангийн цэгийн өргөрөг, WGS84 проекцоор Булангийн цэгийн уртраг, WGS84 проекцоор
өргөрөг уртраг градус минут секунд градус минут секунд
1 45.925 112.33115 45 55 30 112 19 52.14
2 45.81711667 112.33088611 45 49 1.62 112 19 51.19
3 45.81711667 112.15061111 45 49 1.62 112 9 2.2
4 45.82545278 112.15061111 45 49 31.63 112 9 2.2
5 45.82545278 112.00060833 45 49 31.63 112 0 2.19
6 45.83378333 112.00060833 45 50 1.62 112 0 2.19
7 45.83471111 111.85460278 45 50 4.96 111 51 16.57
8 45.87426944 111.90902778 45 52 27.37 111 54 32.5
9 45.89166667 111.975 45 53 30 111 58 30
10 45.90277778 112 45 54 10 112 0 0
11 45.92049167 112.02776111 45 55 13.77 112 1 39.94
12 45.93084722 112.04851111 45 55 51.05 112 2 54.64
13 45.95476389 112.11262778 45 57 17.15 112 6 45.46
14 46.01669722 112.14738889 46 1 0.11 112 8 50.6
15 46.01746667 112.329275 46 1 2.88 112 19 45.39
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160