ОНТХГ-ын үндсэн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал: Сумын
Аймаг, нийслэлийн нэр: Баянхонгор
Сум, дүүргийн нэр: Галуут
Газрын тусгай хэрэгцээний дэд ангилал: улсын тусгай хамгаалалттай газар
Тусгай хамгаалалтанд авсан зориулалт: Бусад
ОНТХГ-ын нэр: Янбатын өвөр
Газрын нэр: Баянхонгор аймгийн Галуут сумын Үнэгт 3-р баг
Талбайн хэмжээ, га /ИТХ-ын тогтоолоор/: 5839.9100
Талбайн хэмжээ, га /тодотгосон солбицлоор/:
Тусгай хамгаалалтанд авсан зорилго:
Тусгай хамгаалалтанд авсан огноо: 2007-08-10
Тусгай хамгаалалтанд байлгах жил: 30
Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо: 2037-08-10
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын дугаар: 2007 оны 4/15-р тогтоол, 2016 оны 28-р тогтоол
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын файл: Файл харах
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн мэдээ: | Координатаар харах | Google KML-аар харах |
PDF файл Буцах
ОНТХГ-ын булангийн цэгийн солбицол дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Булангийн цэгийн дугаар Булангийн цэг, WGS 84 проекцоор Булангийн цэгийн өргөрөг, WGS84 проекцоор Булангийн цэгийн уртраг, WGS84 проекцоор
өргөрөг уртраг градус минут секунд градус минут секунд
1 46.61710767 99.50367641 46 37 1.588 99 30 13.235
2 46.5562981 99.51573643 46 33 22.673 99 30 56.651
3 46.55181912 99.45172389 46 33 6.549 99 27 6.206
4 46.57494213 99.40743345 46 34 29.792 99 24 26.76
5 46.57660958 99.38305161 46 34 35.794 99 22 58.986
6 46.57507539 99.36811765 46 34 30.271 99 22 5.224
7 46.58799638 99.34983378 46 35 16.787 99 20 59.402
8 46.60947192 99.37983724 46 36 34.099 99 22 47.414
9 46.60571675 99.43408153 46 36 20.58 99 26 2.694
ОНТХГ-ын байршил давхцсан зөрчлийн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Давхцуулж харьцуулсан мэдээний нэр: Засаг захиргааны хил
Зөрчлийг илрүүлсэн огноо: 2017-02-15
Зөрчлийг илрүүлсэн хүний нэр, албан тушаал, байгууллага:
Зөрчлийн тухай мэдээлэл: Бөмбөгөр сум
Зөрчлийг арилгах талаар авсан арга хэмжээ:
Зөрчлийг хэрхэн арилгах тухай зөвлөмж:
Зөрчлийг арилгах тухай хавсаргах файл:
Зөрчлийг арилгасан эсэх: үгүй
Зөрчлийг арилгасан огноо:
Зөрчлийг арилгасан хүний нэр, албан тушаал, байгууллага:
Зөрчлийг хэрхэн арилгасан тухай мэдээлэл:
Зөрчлийг арилгасан тухай хавсаргах файл:
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160