ОНТХГ-ын үндсэн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал: Сумын
Аймаг, нийслэлийн нэр: Говь Алтай
Сум, дүүргийн нэр: Цээл
Газрын тусгай хэрэгцээний дэд ангилал: улсын тусгай хамгаалалттай газар
Тусгай хамгаалалтанд авсан зориулалт: Ой, амьтан, ургамал, усны нөөц газар
ОНТХГ-ын нэр: Ярын хад
Газрын нэр: Говь-Алтай аймгийн Цээл сум
Талбайн хэмжээ, га /ИТХ-ын тогтоолоор/:
Талбайн хэмжээ, га /тодотгосон солбицлоор/: 25439.8500
Тусгай хамгаалалтанд авсан зорилго: Түүх соёлын газар
Тусгай хамгаалалтанд авсан огноо: 2015-04-24
Тусгай хамгаалалтанд байлгах жил: 20
Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо: 2035-04-24
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын дугаар: 02-р тогтоол
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын файл: -
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн эсэх: тийм
Ашигт малтмалын газарт бүртгэсэн огноо: 2015-05-19
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн тухай мэдээлэл: SRA-01641
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн мэдээ: | Координатаар харах | Google KML-аар харах |
PDF файл Буцах
ОНТХГ-ын булангийн цэгийн солбицол дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Булангийн цэгийн дугаар Булангийн цэг, WGS 84 проекцоор Булангийн цэгийн өргөрөг, WGS84 проекцоор Булангийн цэгийн уртраг, WGS84 проекцоор
өргөрөг уртраг градус минут секунд градус минут секунд
1 45.466525 96.00004722 45 27 59.49 96 0 0.17
2 45.33333333 96.00004444 45 19 60 96 0 0.16
3 45.33333333 95.93333333 45 19 60 95 55 60
4 45.35388889 95.93333333 45 21 14 95 55 60
5 45.35388889 95.7528 45 21 14 95 45 10.08
6 45.46651944 95.75280556 45 27 59.47 95 45 10.1
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160