ОНТХГ-ын үндсэн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал: Аймгийн
Аймаг, нийслэлийн нэр: Дорнод
Сум, дүүргийн нэр: -
Газрын тусгай хэрэгцээний дэд ангилал: улсын тусгай хамгаалалттай газар
Тусгай хамгаалалтанд авсан зориулалт: Ой, амьтан, ургамал, усны нөөц газар
ОНТХГ-ын нэр: Яруу уул
Газрын нэр: Дорнод аймгийн Цагаан-Овоо сумын нутаг
Талбайн хэмжээ, га /ИТХ-ын тогтоолоор/:
Талбайн хэмжээ, га /тодотгосон солбицлоор/: 39156.3100
Тусгай хамгаалалтанд авсан зорилго: Байгалийн экологийн тэнцвэр хадгалах
Тусгай хамгаалалтанд авсан огноо: 2014-06-19
Тусгай хамгаалалтанд байлгах жил: 5
Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо: 2019-06-19
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын дугаар: 08-р тогтоол
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын файл: Файл харах
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн эсэх: тийм
Ашигт малтмалын газарт бүртгэсэн огноо: 2014-08-25
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн тухай мэдээлэл: SRA-01465
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн мэдээ: | Координатаар харах | Google KML-аар харах |
PDF файл Буцах
ОНТХГ-ын булангийн цэгийн солбицол дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Булангийн цэгийн дугаар Булангийн цэг, WGS 84 проекцоор Булангийн цэгийн өргөрөг, WGS84 проекцоор Булангийн цэгийн уртраг, WGS84 проекцоор
өргөрөг уртраг градус минут секунд градус минут секунд
1 48.63262457 112.39790596 48 37 57.448 112 23 52.461
2 48.62578056 112.50633611 48 37 32.81 112 30 22.81
3 48.65122222 112.67549444 48 39 4.4 112 40 31.78
4 48.64275 112.66722222 48 38 33.9 112 40 2
5 48.6325 112.66722222 48 37 57 112 40 2
6 48.6325 112.68391667 48 37 57 112 41 2.1
7 48.60505556 112.68391667 48 36 18.2 112 41 2.1
8 48.60505556 112.66722222 48 36 18.2 112 40 2
9 48.55055556 112.66722222 48 33 2 112 40 2
10 48.51719167 112.66722778 48 31 1.89 112 40 2.02
11 48.51718611 112.57834167 48 31 1.87 112 34 42.03
12 48.45774167 112.57835833 48 27 27.87 112 34 42.09
13 48.4575 112.69216667 48 27 27 112 41 31.8
14 48.38475 112.69216667 48 23 5.1 112 41 31.8
15 48.32341667 112.69216667 48 19 24.3 112 41 31.8
16 48.31930833 112.66965556 48 19 9.51 112 40 10.76
17 48.31141389 112.55690833 48 18 41.09 112 33 24.87
18 48.33408889 112.56538333 48 20 2.72 112 33 55.38
19 48.3557 112.57421944 48 21 20.52 112 34 27.19
20 48.37923889 112.57627222 48 22 45.26 112 34 34.58
21 48.44245833 112.55969167 48 26 32.85 112 33 34.89
22 48.49922778 112.51784167 48 29 57.22 112 31 4.23
23 48.50636111 112.50985 48 30 22.9 112 30 35.46
24 48.54315278 112.46532222 48 32 35.35 112 27 55.16
ОНТХГ-ын байршил давхцсан зөрчлийн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Давхцуулж харьцуулсан мэдээний нэр: Улсын ТХГН
Зөрчлийг илрүүлсэн огноо: 2019-11-29
Зөрчлийг илрүүлсэн хүний нэр, албан тушаал, байгууллага: БОМТ, Вандандорж
Зөрчлийн тухай мэдээлэл: Тосон хулстай-БНГ
Зөрчлийг арилгах талаар авсан арга хэмжээ:
Зөрчлийг хэрхэн арилгах тухай зөвлөмж:
Зөрчлийг арилгах тухай хавсаргах файл:
Зөрчлийг арилгасан эсэх: үгүй
Зөрчлийг арилгасан огноо:
Зөрчлийг арилгасан хүний нэр, албан тушаал, байгууллага:
Зөрчлийг хэрхэн арилгасан тухай мэдээлэл:
Зөрчлийг арилгасан тухай хавсаргах файл:
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160