Хайлтын хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр ОНТХГ-ын нэр Тусгай хамгаалалтанд авсан огноо Тусгай хамгаалалтанд байлгах жил Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо Газрын нэр
1 Аймгийн Булган - Уран тогоо, Жалавч, Тулга уул 1994-03-06 Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
2 Аймгийн Булган - Булган хангай уул 1994-03-09 Булган аймгийн Булган, Бугат сумдын нутаг Дэлгэрэнгүй
3 Сумын Ховд Зэрэг Баатарын нуруу 1995-07-03 Ховд аймгийн Зэрэг сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
4 Аймгийн Архангай - Ноён хангай 1995-07-04 Архангай аймгийн Хангай сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
5 Аймгийн Архангай - Хөх нуур 1995-07-04 Архангай аймгийн Их тамир сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
6 Сумын Завхан Тосонцэнгэл Түргэн 1996-01-01 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум Дэлгэрэнгүй
7 Сумын Баян Өлгий Дэлүүн Чигэртэйн рашаан 1997-01-10 Баян-Өлгий аймгийн Дэлүүн сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
8 Сумын Баян Өлгий Буянт Шар тохойн сав газар 1997-05-26 Баян-Өлгий аймгийн Буянт сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
9 Сумын Баян Өлгий Баяннуур Цамбагарав уул 1997-06-26 Баян-Өлгий аймгийн Баяннуур сумын нутаг Дэлгэрэнгүй
10 Аймгийн Дундговь - Ахар уул 1997-08-11 Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо сум Дэлгэрэнгүй
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160