ОНТХГ-ын үндсэн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал: Аймгийн
Аймаг, нийслэлийн нэр: Өвөрхангай
Сум, дүүргийн нэр: -
Газрын тусгай хэрэгцээний дэд ангилал: улсын тусгай хамгаалалттай газар
Тусгай хамгаалалтанд авсан зориулалт: Бусад
ОНТХГ-ын нэр: Сангийн далай нуур
Газрын нэр: Өвөрхангай аймгийн Өлзийт сумын нутаг
Талбайн хэмжээ, га /ИТХ-ын тогтоолоор/: 6560.2700
Талбайн хэмжээ, га /тодотгосон солбицлоор/:
Тусгай хамгаалалтанд авсан зорилго: Байгалийн экологийн тэнцвэр хадгалах
Тусгай хамгаалалтанд авсан огноо: 2021-06-16
Тусгай хамгаалалтанд байлгах жил: 15
Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо: 2036-06-16
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын дугаар:
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын файл: -
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн эсэх: тийм
Ашигт малтмалын газарт бүртгэсэн огноо: 2021-06-10
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн тухай мэдээлэл: RSPT-03131
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн мэдээ: | Координатаар харах | Google KML-аар харах |
PDF файл Буцах
ОНТХГ-ын булангийн цэгийн солбицол дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Булангийн цэгийн дугаар Булангийн цэг, WGS 84 проекцоор Булангийн цэгийн өргөрөг, WGS84 проекцоор Булангийн цэгийн уртраг, WGS84 проекцоор
өргөрөг уртраг градус минут секунд градус минут секунд
1 46.60475556 103.34746667 46 36 17.12 103 20 50.88
2 46.65094167 103.35908889 46 39 3.39 103 21 32.72
3 46.65100556 103.35910278 46 39 3.62 103 21 32.77
4 46.70373333 103.31150278 46 42 13.44 103 18 41.41
5 46.70639444 103.26755833 46 42 23.02 103 16 3.21
6 46.68353333 103.25893611 46 41 0.72 103 15 32.17
7 46.63008889 103.25670833 46 37 48.32 103 15 24.15
8 46.61250556 103.29026111 46 36 45.02 103 17 24.94
9 46.60475556 103.34746389 46 36 17.12 103 20 50.87
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160