ОНТХГ-ын үндсэн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал: Дүүргийн
Аймаг, нийслэлийн нэр: Улаанбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Багахангай
Газрын тусгай хэрэгцээний дэд ангилал: улсын тусгай хамгаалалттай газар
Тусгай хамгаалалтанд авсан зориулалт: Бусад
ОНТХГ-ын нэр: Өндөртолгойн баруун урд
Газрын нэр: Улаанбаатар хот Багахангай дүүрэг
Талбайн хэмжээ, га /ИТХ-ын тогтоолоор/:
Талбайн хэмжээ, га /тодотгосон солбицлоор/: 4.0400
Тусгай хамгаалалтанд авсан зорилго: Бичил уурхай
Тусгай хамгаалалтанд авсан огноо: 2016-06-07
Тусгай хамгаалалтанд байлгах жил: 5
Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо: 2021-06-07
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын дугаар: А/57-р тогтоол
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын файл: -
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн эсэх: тийм
Ашигт малтмалын газарт бүртгэсэн огноо: 2016-07-01
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн тухай мэдээлэл: SRA-02229
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн мэдээ: | Координатаар харах | Google KML-аар харах |
PDF файл Буцах
ОНТХГ-ын булангийн цэгийн солбицол дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Булангийн цэгийн дугаар Булангийн цэг, WGS 84 проекцоор Булангийн цэгийн өргөрөг, WGS84 проекцоор Булангийн цэгийн уртраг, WGS84 проекцоор
өргөрөг уртраг градус минут секунд градус минут секунд
1 47.33091944 107.442725 47 19 51.31 107 26 33.81
2 47.33120278 107.44323611 47 19 52.33 107 26 35.65
3 47.32493056 107.45076944 47 19 29.75 107 27 2.77
4 47.32470833 107.45035278 47 19 28.95 107 27 1.27
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160