ОНТХГ-ын үндсэн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал: Дүүргийн
Аймаг, нийслэлийн нэр: Улаанбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Сонгинохайрхан
Газрын тусгай хэрэгцээний дэд ангилал: улсын тусгай хамгаалалттай газар
Тусгай хамгаалалтанд авсан зориулалт: Ой, амьтан, ургамал, усны нөөц газар
ОНТХГ-ын нэр: Сонгинохайрхан уул
Газрын нэр: Улаанбаатар хот Сонгинохайрхан дүүрэг
Талбайн хэмжээ, га /ИТХ-ын тогтоолоор/:
Талбайн хэмжээ, га /тодотгосон солбицлоор/: 691.7000
Тусгай хамгаалалтанд авсан зорилго: Байгалийн экологийн тэнцвэр хадгалах
Тусгай хамгаалалтанд авсан огноо: 2013-08-16
Тусгай хамгаалалтанд байлгах жил:
Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо:
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын дугаар: 5/2-р тогтоол
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын файл: -
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн эсэх: тийм
Ашигт малтмалын газарт бүртгэсэн огноо: 2013-10-21
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн тухай мэдээлэл: SRA-01284
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн мэдээ: | Координатаар харах | Google KML-аар харах |
PDF файл Буцах
ОНТХГ-ын булангийн цэгийн солбицол дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Булангийн цэгийн дугаар Булангийн цэг, WGS 84 проекцоор Булангийн цэгийн өргөрөг, WGS84 проекцоор Булангийн цэгийн уртраг, WGS84 проекцоор
өргөрөг уртраг градус минут секунд градус минут секунд
1 47.87472222 106.66444444 47 52 29 106 39 52
2 47.87944444 106.66527778 47 52 46 106 39 55
3 47.88194444 106.66777778 47 52 55 106 40 4
4 47.88111111 106.67805556 47 52 52 106 40 41
5 47.88083333 106.68166667 47 52 51 106 40 54
6 47.88111111 106.68944444 47 52 52 106 41 22
7 47.88361111 106.68972222 47 53 1 106 41 23
8 47.88638889 106.69833333 47 53 11 106 41 54
9 47.88611111 106.73138889 47 53 10 106 43 53
10 47.87638889 106.73138889 47 52 35 106 43 53
11 47.87527778 106.72777778 47 52 31 106 43 40
12 47.87166667 106.72222222 47 52 18 106 43 20
13 47.87083333 106.71861111 47 52 15 106 43 7
14 47.87055556 106.71555556 47 52 14 106 42 56
15 47.87111111 106.71416667 47 52 16 106 42 51
16 47.87027778 106.71111111 47 52 13 106 42 40
17 47.86972222 106.71 47 52 11 106 42 36
18 47.87027778 106.705 47 52 13 106 42 18
19 47.86972222 106.70277778 47 52 11 106 42 10
20 47.86861111 106.70166667 47 52 7 106 42 6
21 47.86916667 106.69722222 47 52 9 106 41 50
22 47.87027778 106.6925 47 52 13 106 41 33
23 47.87083333 106.68805556 47 52 15 106 41 17
24 47.87111111 106.68444444 47 52 16 106 41 4
25 47.87138889 106.68166667 47 52 17 106 40 54
26 47.87388889 106.67583333 47 52 26 106 40 33
27 47.87388889 106.66833333 47 52 26 106 40 6
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160