ОНТХГ-ын үндсэн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал: Аймгийн
Аймаг, нийслэлийн нэр: Булган
Сум, дүүргийн нэр: -
Газрын тусгай хэрэгцээний дэд ангилал: улсын тусгай хамгаалалттай газар
Тусгай хамгаалалтанд авсан зориулалт: Бусад
ОНТХГ-ын нэр: Туул баян хангай
Газрын нэр: Булган аймаг
Талбайн хэмжээ, га /ИТХ-ын тогтоолоор/:
Талбайн хэмжээ, га /тодотгосон солбицлоор/: 5.0000
Тусгай хамгаалалтанд авсан зорилго: Бичил уурхайд зориулсан талбай
Тусгай хамгаалалтанд авсан огноо: 2017-07-20
Тусгай хамгаалалтанд байлгах жил: 5
Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо: 2022-07-20
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын дугаар:
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын файл: -
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн эсэх: тийм
Ашигт малтмалын газарт бүртгэсэн огноо: 2018-02-06
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн тухай мэдээлэл: SRA-02631
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн мэдээ: | Координатаар харах | Google KML-аар харах |
PDF файл Буцах
ОНТХГ-ын булангийн цэгийн солбицол дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Булангийн цэгийн дугаар Булангийн цэг, WGS 84 проекцоор Булангийн цэгийн өргөрөг, WGS84 проекцоор Булангийн цэгийн уртраг, WGS84 проекцоор
өргөрөг уртраг градус минут секунд градус минут секунд
1 48.24608611 104.34741944 48 14 45.91 104 20 50.71
2 48.24608611 104.34563611 48 14 45.91 104 20 44.29
3 48.24780556 104.34534167 48 14 52.1 104 20 43.23
4 48.24990278 104.34534167 48 14 59.65 104 20 43.23
5 48.24990278 104.34591944 48 14 59.65 104 20 45.31
6 48.24979722 104.34598889 48 14 59.27 104 20 45.56
7 48.24951111 104.34620556 48 14 58.24 104 20 46.34
8 48.24925556 104.34625833 48 14 57.32 104 20 46.53
9 48.24911111 104.34631111 48 14 56.8 104 20 46.72
10 48.24877222 104.34648056 48 14 55.58 104 20 47.33
11 48.24858333 104.34661389 48 14 54.9 104 20 47.81
12 48.24831944 104.34685278 48 14 53.95 104 20 48.67
13 48.24800278 104.34720556 48 14 52.81 104 20 49.94
14 48.24784722 104.34741944 48 14 52.25 104 20 50.71
15 48.24761111 104.34765833 48 14 51.4 104 20 51.57
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160