ОНТХГ-ын үндсэн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал: Аймгийн
Аймаг, нийслэлийн нэр: Дорнод
Сум, дүүргийн нэр: -
Газрын тусгай хэрэгцээний дэд ангилал: улсын тусгай хамгаалалттай газар
Тусгай хамгаалалтанд авсан зориулалт: Ой, амьтан, ургамал, усны нөөц газар
ОНТХГ-ын нэр: Хэрлэн цагаан талбай Найнги
Газрын нэр: Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын нутаг
Талбайн хэмжээ, га /ИТХ-ын тогтоолоор/:
Талбайн хэмжээ, га /тодотгосон солбицлоор/: 48672.7500
Тусгай хамгаалалтанд авсан зорилго: Тахилгат уул
Тусгай хамгаалалтанд авсан огноо: 2014-06-19
Тусгай хамгаалалтанд байлгах жил: 5
Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо: 2019-06-19
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын дугаар: 08-р тогтоол
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын файл: Файл харах
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн эсэх: тийм
Ашигт малтмалын газарт бүртгэсэн огноо: 2014-08-22
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн тухай мэдээлэл: SRA-01464
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн мэдээ: | Координатаар харах | Google KML-аар харах |
PDF файл Буцах
ОНТХГ-ын булангийн цэгийн солбицол дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Булангийн цэгийн дугаар Булангийн цэг, WGS 84 проекцоор Булангийн цэгийн өргөрөг, WGS84 проекцоор Булангийн цэгийн уртраг, WGS84 проекцоор
өргөрөг уртраг градус минут секунд градус минут секунд
1 48.47222222 115.5 48 28 20 115 30 0
2 48.47222222 115.15555556 48 28 20 115 9 20
3 48.64444444 115.15555556 48 38 40 115 9 20
4 48.64444444 115.5 48 38 40 115 30 0
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160