ОНТХГ-ын үндсэн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
ОНТХГ-ын ангилал: Сумын
Аймаг, нийслэлийн нэр: Хэнтий
Сум, дүүргийн нэр: Дадал
Газрын тусгай хэрэгцээний дэд ангилал: улсын тусгай хамгаалалттай газар
Тусгай хамгаалалтанд авсан зориулалт: Байгаль, түүхийн дурсгалт газар
ОНТХГ-ын нэр: Чингисийн хөшөө
Газрын нэр: Хэнтий аймгийн Дадал сумын нутаг
Талбайн хэмжээ, га /ИТХ-ын тогтоолоор/:
Талбайн хэмжээ, га /тодотгосон солбицлоор/: 1.0100
Тусгай хамгаалалтанд авсан зорилго: Дурсгалт газар
Тусгай хамгаалалтанд авсан огноо: 2016-05-06
Тусгай хамгаалалтанд байлгах жил: 15
Тусгай хамгаалалтаас гарах огноо: 2031-05-06
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын дугаар: 4-р тогтоол
Тусгай хамгаалалтанд авсан ИТХ-ын тогтоолын файл: -
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн эсэх: тийм
Ашигт малтмалын газарт бүртгэсэн огноо: 2016-06-03
Ашигт малтмалын газарт бүртгүүлсэн тухай мэдээлэл: SRA-02057
Газарзүйн мэдээний төрөл: Полигон мэдээ
Газарзүйн мэдээ: | Координатаар харах | Google KML-аар харах |
PDF файл Буцах
ОНТХГ-ын булангийн цэгийн солбицол дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Булангийн цэгийн дугаар Булангийн цэг, WGS 84 проекцоор Булангийн цэгийн өргөрөг, WGS84 проекцоор Булангийн цэгийн уртраг, WGS84 проекцоор
өргөрөг уртраг градус минут секунд градус минут секунд
1 49.03377778 111.65372222 49 2 1.6 111 39 13.4
2 49.03413889 111.65497222 49 2 2.9 111 39 17.9
3 49.03330556 111.65552778 49 1 59.9 111 39 19.9
4 49.03294444 111.65427778 49 1 58.6 111 39 15.4
Copyright Байгаль орчны мэдээллийн төв. 2017
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160